İnsan Kaynakları Yönetimini Tanıyalım

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi şirket içerisinde rekabetçi üstünlükler sağlamak maksadı için ihtiyaç duyulan insan kaynağının sağlanması, işe alımı ve geliştirilmesi ile ilgili politikaları oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini kapsayan bir disiplindir. Bu faaliyetler bir taraftan işletmenin amaçlarını gerçekleştirebileceği, diğer taraftan çalışanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve aynı zamanda da işletmenin topluma karşı sorumluluklarını yerine getirebileceği şekilde düzenlenmelidir.

Bu tanım İnsan Kaynakları Yönetimini ikiye ayırmaktadır. Bunlardan birincisi önceleri personel yönetimi diye adlandırılan işe alma, sınav yapma, sınıflandırma, atama, sicil düzenleme, yükseltme gibi konularla ilgili bilgi, beceri, yöntem ve uygulamaları kapsayan tekniklerdir. İkincisi ise insan kaynağına dair politika, plan, işçi-işveren ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler karşısında personelin durumu gibi daha geniş kapsamlı konuları içermektedir. Modern anlamda insan kaynakları yönetimi personelin bulunması, seçilerek işe alınmasını içerirken, aynı zamanda personelin eğitimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve haklarının verilmesi gibi etkileme faaliyetlerini de kapsar.

Bir işletmede yöneticilerin tek başlarına insan gücü kaynağına ulaşmaları bir hayli zordur. Bu sebepledir ki işletmelerde insan kaynakları yönetimi altında uzmanlaşmış bir bölüme ihtiyaç duyulmuştur.

Yorum yapın