Işıktan Daha Hızlı Olan Şey?

Geçmişten beri araştırmalara konu olan ışık hızı saniyede 300.000 kilometre hıza sahiptir. Bir çok bilim kurgu filmlerine, kitaplarına konu olan ışık hızı insanların ulaşmak istedikleri ve araştırma yaptıkları konulardan biridir. Eğer ışık hızına yani 300.000 kilometreye ulaşmış olabilseydik çok daha farklı bir boyutta yaşıyor olurduk. Işık hızının araştırmaları hız kesmeden devam ederken insanlar her geçen gün bu konu hakkında yeni edinimler kazanıyorlar. Bu sayede ulaşılması mümkün olmayan ancak hayallere konu olan ışık hızını daha yakından tanımış oluyoruz. Bir başka araştırma ise ışıktan daha hızlı olan şey hakkında yapılıyor.

İnsanoğlunun doğasında olan mükemmeliyetçilik bu konuda onları araştırmaya ve çalışmaya teşvik ediyor. Peki ama ışık hızından daha hızlı olan şey var mıdır?

Geçmişten günümüze gelişen ve değişen bilgi dünyası ışık hızının üzerinde bir hız olamayacağını söylüyordu. Ancak dediğimiz gibi bilgi sürekli kendini yeniliyor ve değişiyor. Bilim dünyasında kesinliği kabul edilmiş bir bilgi ertesi yıllarda yanlış olabiliyor. Şimdilerde bilinen bilgiler ve araştırılıp hakkında bilgi sahibi olunan kavramlar dün bilinmiyordu. Bu nedenle ışık hızından daha hızlı olan bir şeyin varlığı kabul görmüyordu.

Yüzyıllardır insanlar evrende yolculuğu ve evreni keşfetmeyi hayal etmişlerdir. Bunun daha kolay ve hızlı olabilmesi adına bir çok deney ve geliştirme yapılmıştır. İsviçre’de yapılan deneylerde atomik parçacıklar çarpıştırılmıştır. Bu deney ile evrenin oluşumu ve ışık hızı saptanmak istenmiştir. Yapılan deneyde bir kaç parçacığın hızının ışık hızını geçtiği görülmüştür. Bu konuda tek bir deneye bağlı kalmak istemeyen bilim adamları bu deneyi en az 15 bin kez tekrarlamışlardır. Tekrarlanan bu deneylerin her birinde hata payı olabileceği varsayılarak tekrar tekrar hesaplanmıştır ancak sonuç her defasında aynı çıkmıştı. Işık hızını geçen parçacıklar görülmüştür. Bu nedenle bir çok bilim adamı ışık hızından daha hızlı olan şeyin var olabileceğini öne sürüyorlar. Eğer durum böyleyse insanlar artık evrende çok daha rahat yolculuk yapabilecek ve koskocaman evrenin sınırlarını zorlamaya kalkacaktır. Bu konu üzerinde teorik olarak bir çok düşünce ve akım vardır.

SİCİM TEORİSİ

Bu teori temel fizik modelleri arasında yer alır. Sicim teorisine göre evrendeki her şey bölünemeyecek kadar küçük olan yani sicim denilen maddelerin titreşimi sonucu olduğunu söylemektedir. Bilim adamları bu teoriye Her Şeyin Teorisi demektedirler. Bilim insanları bu sicimlerin gözlemlenebileceğini ve eğer gözlemlenebilirse her şeyin açıklanabileceğini net olarak belirtmektedirler.

Yorum yapın