Jean Jacques Rousseau Kimdir?

J.J.Rousseau 1712 Yılı’nın Haziran Ayı’nın 28. Günü’nde, İsviçre sınırları içersinde bulunan Cenevre Kentinde dünyaya gelmiştir. 4 Temmuz 1712’de vaftiz edilerek kutsanmıştır.

J.J.Rousseau‘nun annesi olan Suzanne, J.J.Rousseau doğduktan 9 gün sonra enfeksiyon kapması sebebiyle hayatını kaybetmiştir. J.J.Rousseau’nun babası Isaac saatçidir. Babası Topkapı Sarayı’nda saat tamirciliği yapmıştır.

J.J.Rousseau 10 yaşına gelene kadar babası ve teyzesiyle birlikte yaşamıştır. Babası Isaac’in bir toprak sahibi ile tartışmasının üzerine, Isaac ve J.J.Rousseau’nun teyzesi İsviçre’de bulunan Nyon Kenti’ne yerleşmiş ve J.J.Rousseau’yu da kardeşine emanet etmişlerdir. J.J.Rousseau babasının Nyon’a gitmesi sebebiyle bir daha babasını görememiş ve babası Isaac’ta J.J.Rousseau’nun ziyaretine hiç gelmemiştir.

J.J.Rousseau daha sonradan babasının ve teyzesinin evlendiğini öğrenir. J.J.Rousseau amcası ile bir süre yaşadıktan sonra İsviçre sınırları içerisinde bulunan Cenevre’yi terk etmiştir. 1728 ve 1738 yılları arasında Fransa ve İtalya’da yaşayan J.J.Rousseau bu süre zarfında sekreterlik, tercümanlık ve müzik öğretmenliği yapmıştır.

Fransa’da yazdığı yazılarının yasaklanması sebebiyle İngiltere’de bulunan arkadaşı David Hume’nin yanına gitmiştir. Kalvenist olarak kutsanan J.J.Rousseau, Torino’da yaşarken Katolikliğe geçer ve sonradan tekrar Kalvenist olur.

Jean Jacques Rousseau’nun Edebi Yönü

Jean Jacques Rousseau’nun yapıtlarındaki karışıklık onun; aydınlamacı liberal devriminin hazırlayıcısı, devrimin olumsuzlukları çok önceden gösteren, demokrasiye ayaklar altına alan biri, reformculuğu benimseyen biriymiş gibi, birbiriyle çelişen ve çatışan çok zıt düşüncelerle yorumlanmasına sebep olmuştur.

Bu sebeple J.J.Rousseau anlaşılması zor bir düşünür olmuştur. Kendisini hep halktan birisi olarak görmüştür. Romantizmden etkilenmiş ve etkileri görülmüştür. J.J.Rousseau, siyasal toplumun temellerini açığa çıkarmak için olguların bir yana bırakılması gerektiği belirtir.

Çünkü ona göre insanlar tarafından anlaşılamayan ve hiçbir açıklaması bulunmayan olgulardan hareket edildiğinde, yararlar, çıkarlar, ön plana yerleştirilmekte ve hukuk, adalet, ayaklar altına alınmaktadır.

Ortak benliği, halkı, yurttaşı, devleti, yaratan bir “Toplum Sözleşmesi’ni” ve bu sözleşmeye toplumdaki her insanın (bireyin) dâhil olması gerektiği savunur. Halkın temelinde egemenliğin olması gerektiğini düşünür. Kanunların ve yasaların olmadığı bir yerde devletin olmayacağını savunmuştur.

Yasaların, halkın tamamı için olmasını savunmuştur. J.J.Rousseau “Demokrasi, aristokrasi, monarşi” şeklinde olan sınıflandırmayı benimsemiştir. Ona göre demokrasi şeklinde olan hükümette halkın tamamı ya da büyük bir kısmından oluşan yönetici, Aristokrasi biçiminde, halktan oluşan küçük bir azınlıkta, Monarşik hükümette yöneticilik ise tek bir kişidedir.

J.J.Rousseau‘ya göre erdem, erdem olmadan özgürlük, özgürlük olmadan da devlet olmaz. J.J.Rousseau devletin iktidara göre değil halka ait olduğunu savunmuştur. J.J.Rousseau milliyet – devlet (ulus – devlet) anlayışını benimsemiştir.

Jean Jacques Rousseau’nun Eserleri

  1. Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev
  2. İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri
  3. Emile ya da Eğitim Üzerine
  4. Toplum Sözleşmesi
  5. İtiraflar
  6. Tiyatro Oyunları Üstüne d’Alembert’e Mektup
  7. Julie ya da Yeni Heloise
  8. Yalnız Gezegenin Düşleri
  9. Dillerin Kökeni Üstüne Deneme

Jean Jacques Rousseau’nun Ölümü

J.J.Rousseau 66 yaşında iken 2 Temmuz 1778 Tarihi’nde sabah yürüyüşü sırasında yere düşer ve kan kaybı sebebiyle hayatını kaybeder.

Yorum yapın