Kablo Fabrikası Açarak Üretim Yapmak Mümkün Mü?

Kablo üretimi nasıl yapılır ya da ilk kablo nasıl üretildi? Bu gibi sorular sektörde yer almak isteyen kişilerin ya da girişimcilerin sıklıkla sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Fakat ilk kablo üretiminin nasıl yapıldığı düşünüldüğünde kablo sektöründe bu yöntemle ayakta kalmak ya da üretim yaparak bunu bir ticaret aracına dönüştürmenin imkansız olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kablolar her ne kadar ilkel olanaklar ile tek sarma ya da çekme bakır metalleri ile üretilmiş ve ilk olarak bu yöntemle insanlığın hizmetine girmiş olsa da iletkenlik boyutları son derece tartışmaya açık ayrıca kalitesi de tartışma konusudur. Üretim hızı ise bir gün içinde 2 santimetre olarak özetlenebilir. Kablo üretimi yapmak ve bu alandan iş kurmak düşüncesi için bu yetersiz bir faaliyet olacaktır.

Kablo Üretimi Karlı Bir İş Mi?

Geleceğin enerji de ve elektrik enerjisinde olduğunu düşündüğümüzde elektrik enerjisi iletimi için tek ve ideal yolun elektrik kablolarından geçmesine bağlı olarak kabloların taşıdığı büyük önemi görmezden gelmek doğru olmayacaktır. Son derece karlı bir iş kolu olan kablo üretimi doğru teknik alt yapı ve makinelere ek olarak eğitimli personeller aracılığı ile son derece önemli bir ticari hamle olabilir.

Dünya üzerinde ölmeyen işler arasında istisnasız bütün ülkelerde liste başında yer alan kablo üretimi her yıl ortalama %5 büyüme yaşamakta olsa da ihtiyaç olan kablo üretimi her yıl %8 oranından artmaktadır. Bu veriler dahi üretimin tüketime yetişemediğini göstermektedir. Bu nedenle bu sektörde hizmet verecek işletmelerin son derece doğru bir iş kolu seçtiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Kablo Çeşitleri Nelerdir?

Kablo üretimi için son derece farklı kablo türlerinden söz etmek mümkündür. Çünkü ihtiyaçlara göre kablolar çeşitlilik göstermektedir. Bu yönü ile ele alındığında üretim ve pazarlama konusunda son derece geniş bir pazarın olduğu kablo sektöründe sadece elektrik kabloları değil aynı zamanda veri iletim kablolarının da büyük bir oranda talep gördüğü gerçeği kablo sektörünü daha da büyük bir gelişim sağlamasını tetiklemiştir.

Üretim teknikleri ve teknolojik yatırımların her geçen gün arttığı kablo üretim dünyasında doğru araç gereci seçmek ve doğru personeller ile çalışmak bu alanda rekabetçi ve istikrarlı bir firma olmayı mümkün kılabilir.

Kablo Üretimi İçin Gerekli Eğitim

Kablo üretimine yeni başlayacak her personelin ve idari çalışanların eğitimli ve bu alanda minimum giriş seviyesinde pratik ve teorik bilgilere sahip olması büyük önem taşımaktadır. Çünkü elektrik enerjisinin söz konusu olacağı kullanım için kalite ve özenli üretim hayati önem taşımaktadır. Kablo üretiminde asıl önemli veri kabloların kaliteyi yansıtması ve piyasa da kendi reklamını yapabilecek kadar tavsiye alabilmesi gerekliliğidir. Özensiz üretim kısa süre sonra iflası getirecektir.

Yorum yapın