Ehliyet İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ehliyet sahibi olmak isteyenlerden 2020 yılında istenen evraklar nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğünce belirlenir. Ehliyet için gerekli evraklar kişilerin kimlik evrakları ile sürücü belgesi alabilir durumda olduğunu gösterir evraklardır. Eski ehliyetini yenisiyle değiştirmek isteyenler bunu değiştirme işlemi olarak yapar. Ancak yeni tip ehliyet alanlar tekrar yeni tip ehliyet almak istese bu kayıp işlemi olarak değerlendirilir … Devamını oku…

Kimlik Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Kimlik yenileme ücreti şu şekildedir: Eski kimliği yenileme ücreti: 25 TL Kayıp kimlik işlem ücreti: 50 TL Boşanma ya da evlilik durumlarında kimlik değiştirme ücreti: 25 TL Yeni doğan bebekler için alınan kimlik ücreti: ÜCRETSİZ (Zamanında yapılmayan bildirimlerde 25 TL ödenmektedir.) 2020 yılı itibariyle yeni kimlik sistemine geçilmiştir. Kimlik yenileme ücreti işleme göre değişmektedir. Ücret … Devamını oku…

Nikah İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Nikah işlemleri için 2020 yılında istenen belgeler kanuni zorunluk gereği belediyelerce istenen temel belgelerden oluşur. Nikah için gerekli evraklar evlenmek isteyen kişilerin hem evlenmeye istekli olduklarını hem de sağlık ve yaş ile ilgili şartlar açısından evlenmek için uygun olduklarını ispatlar. Evlenmek için gereken evraklar nikah kıyılması için başvuru yapılan belediyeye teslim edilir. Belediyeler evraklar üzerinde … Devamını oku…

Yeni Kimlik İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yeni tip kimlik belgesi için 2020 yılında istenen evraklar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri müdürlüğü tarafından ilan edilmiştir. Yeni kimlik için gerekli evraklar e-devlet uygulamasının gelişmesi ve vatandaşlık bilgilerinin online ortama aktarılması ile artık çok daha az ve sade hale gelmiştir. Örneğin eskiden istenen ikametgah veya muhtar kağıdı gibi belgeler artık tarihe karışmıştır. Artık vatandaşlar internet … Devamını oku…

Büyük Şehirlerde Avukatlığın Avantajları Ve Dezavantajları Neler?

Hukuk okumak isteyenler için , 2015 yılı itibariyle , Vakıf Üniversitesi – Devlet Üniversitesi olmak üzere 176 farklı alternatif mevcut . Buna dikey geçiş ve denklik dahil değil . Geçmiş yıllarda , sadece büyük şehirlerde hukuk fakültesi bulunduğundan , mezunların büyük bir kısmı fakülteyi bitirdikten sonra memleketine dönmeyip iş yoğunlu nedeniyle , büyük şehirlerde avukatlık … Devamını oku…

Ceza Hukukunun Kişi Bakımından Uygulanması Nasıl Yapılır?

Cezalandırmaya engel olan nedenler aslında suçu ortadan kaldırmaz ancak failin cezalandırılmamasını sağlar . Bireyin görevinden , konumundan kaynaklı şahsi cezasızlık ve muafiyetleri olabilir . Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanettten sorumludur . Cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanması için 1/3 milletvekili teklifi 3/4 milletvekili onayı gerekir .Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapar ve Anayasa Mahkemesi kararı kesindir … Devamını oku…

Ceza Hukuku – Geri Verme Müessesesi Nedir?

Hukukun korunması kapsamında devletin zorlayıcı unsuru olan yaptırım , suçluların cezalandırılması kapsamında önemini korumaktadır . Ceza sadece ülkede olan vatandaşa uygulanabilen bir yaptırım değildir . Şöyle ki suç işlemiş birey başka bir ülkeye kaçarsa , başka bir ülkede yaşamını devam ettirmeye başlarsa işlemiş olduğu suç bireye kâr kalır bunun önlenmesi kapsamında Geri Verme Müessesesi oluşturulmuştur … Devamını oku…

Ceza Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması Nasıl Yapılır?

Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması kapsamında 3 temel ilke yer almaktadır . Bunlar hemen uygulama , geriye yürüme , ileriye yürümedir . Hemen Uygulama , yürürlüğe giren bir yasanın yürürlükte bulunduğu süre içinde gerçekleşen tüm eylem ve olaylar hakkında uygulanmasını ifade eder . Geriye Yürüme , bir suçun işlenmesinden sonra yürürlüğe giren kanunun daha … Devamını oku…

Borçlar Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu Nedir?

Türk Medeni Kanunu m. 15 ‘ e göre , ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri , kanundaki istisnalar saklı kalmak üzere , hukuki sonuç doğurmaz . TMK. m.14’e göre de , ayırt etme gücü bulunmayan kimse fiil ehliyetine sahip değildir .TMK m. 16/II ise , ayırt etme gücü bulunan küçük ve kısıtlıların haksız fiilden doğan … Devamını oku…

Borçlar Hukukunda Korkutma Ve Unsurları Neler?

Türk Borçlar Kanunu m.37/1’e göre , taraflardan biri , karşı tarafın veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yaparsa , bu sözleşme ile bağlı olmaz . Korkutmada , tarafların biri diğer tarafa bir hukuki işlemi yapmaması halinde ; kendisinin veya yakınlarından birinin kötülüğe uğrayacağını bildirir .Bir kimsenin diğer tarafı sözleşme yapmaya sevketmek için onda … Devamını oku…