Ceza Hukukunun Kişi Bakımından Uygulanması Nasıl Yapılır?

Cezalandırmaya engel olan nedenler aslında suçu ortadan kaldırmaz ancak failin cezalandırılmamasını sağlar . Bireyin görevinden , konumundan kaynaklı şahsi cezasızlık ve muafiyetleri olabilir . Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanettten sorumludur . Cumhurbaşkanının vatana ihanetten yargılanması için 1/3 milletvekili teklifi 3/4 milletvekili onayı gerekir .Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapar ve Anayasa Mahkemesi kararı kesindir … Devamını oku…

Ceza Hukuku – Geri Verme Müessesesi Nedir?

Hukukun korunması kapsamında devletin zorlayıcı unsuru olan yaptırım , suçluların cezalandırılması kapsamında önemini korumaktadır . Ceza sadece ülkede olan vatandaşa uygulanabilen bir yaptırım değildir . Şöyle ki suç işlemiş birey başka bir ülkeye kaçarsa , başka bir ülkede yaşamını devam ettirmeye başlarsa işlemiş olduğu suç bireye kâr kalır bunun önlenmesi kapsamında Geri Verme Müessesesi oluşturulmuştur … Devamını oku…

Ceza Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanması Nasıl Yapılır?

Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması kapsamında 3 temel ilke yer almaktadır . Bunlar hemen uygulama , geriye yürüme , ileriye yürümedir . Hemen Uygulama , yürürlüğe giren bir yasanın yürürlükte bulunduğu süre içinde gerçekleşen tüm eylem ve olaylar hakkında uygulanmasını ifade eder . Geriye Yürüme , bir suçun işlenmesinden sonra yürürlüğe giren kanunun daha … Devamını oku…

Borçlar Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu Nedir?

Türk Medeni Kanunu m. 15 ‘ e göre , ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri , kanundaki istisnalar saklı kalmak üzere , hukuki sonuç doğurmaz . TMK. m.14’e göre de , ayırt etme gücü bulunmayan kimse fiil ehliyetine sahip değildir .TMK m. 16/II ise , ayırt etme gücü bulunan küçük ve kısıtlıların haksız fiilden doğan … Devamını oku…

Borçlar Hukukunda Korkutma Ve Unsurları Neler?

Türk Borçlar Kanunu m.37/1’e göre , taraflardan biri , karşı tarafın veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yaparsa , bu sözleşme ile bağlı olmaz . Korkutmada , tarafların biri diğer tarafa bir hukuki işlemi yapmaması halinde ; kendisinin veya yakınlarından birinin kötülüğe uğrayacağını bildirir .Bir kimsenin diğer tarafı sözleşme yapmaya sevketmek için onda … Devamını oku…

Borçlar Hukukunda Hile Ve Unsuları Nedir?

Kelime anlamı olarak hile ; aldatma , yanıltma olarak tanımlanabilir. Borçlar Hukukunda ise , belli bazı unsurları bulundurması gereken ve ancak bu halde sözleşmenin geçerliliğini etkileyen bir kavramdır . Aldatma iradeyi bozan bir sebep olarak TBK m. 36’da düzenlenmiştir .Buna göre , taraflardan biri , diğer tarafın aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa yanılması esaslı olmasa … Devamını oku…

Borçlar Hukukunda Ev Başkanının Sorumluluğu Nedir?

Türk Medeni Kanunu m.369 / I , ev başkanının sorumluluğunu düzenlemiştir . Sözü geçen maddeye göre ; ev başkanı , ev halkından olan küçüğün , kısıtlının , akıl hastası veya akıl zayıflığının sebep olduğu zarardan , alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği özenle onu gözetim altında bulundurduğunu veya bu dikkat ve özeni gösterseydi dahi zararın … Devamını oku…

Borçlar Hukukunda Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Nedir?

Bir kişinin kendi işlerini tek başına görmesi veya yürütmesi çoğu zaman mümkün değildir . İşin hacmi , niteliği veya teknik bilgi ve ihtiyaçlar , bunun yürütülmesinde başka kişilerin de yardımlarını gerektirebilir . Bir işin görülmesi veya yürütülmesine katkıda bulunan yardımcı kişiler , çeşitli hukuki ilişki içinde çalıştırılabilirler . Adam çalıştıran ile yardımcı kişi arasındaki hukuki … Devamını oku…

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedir?

İşvereninizin bu ay ki ücretinizde sizin rızası olmadan indirime gitmesi veya bir sabah işe gittiğinizde artık başka bir ilde/ilçede çalışmaya devam edeceğinizin söylenmesi gibi tüm bu işveren tarafından yapılan değişiklikler çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturmaktadır. Bu durumda işçi olarak sizlerin bazı hakları, işvereninizin uyması gereken bazı kurallar söz konusudur. Kuşkusuz çalışma koşullarında değişiklik konusu iş … Devamını oku…

Ukash Kartı Temin Etmenin Yolları

19 haneli pin numarasından oluşan ön ödemeli kart sisteminden yararlanabilmek adına ülkemizdeki tedarikçi firmalarla iletişime geçerek onlardan kart temin etmeniz gerekmektedir. Kartın belirli limitleri vardır. Ödeme miktarınıza göre vereceğiniz sipariş neticesinde ödemelerinizi rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Günümüz dünyasında internet platformlarının ne denli önemli olduğundan bahsetmemize gerek yok sanıyoruz. Hemen her firmanın kendine ait kurumsal sitesi … Devamını oku…