Antik Mısır’la İlgili Hâlâ Açıklanamayan Şeyler Neler?

Antik Mısır dönemiyle kıyaslanınca, sadece birkaç medeniyet bu denli gizemli bir şöhrete sahiptr. Tabii yıllar içinde araştırmalar yapıldıkça, hiyerogliflerin ve kutsal kedilerin de sırları çözülmeye başlandı fakat hâlâ öğrenecek çok fazla şey var. Belki de bu sorulara bir gün yanıt bulabileceğiz fakat şimdilik sadece tahminlerle yürüyoruz. Kral Tutankamon, genç yaşta ölmesine rağmen belki de Mısır … Devamını oku…

İskitler Kimdir?

En tartışmalı boylardan birisi olan ve ilk Türk Kadın Hükümdarı Tomris Hatun’un kocası öldükten sonra başına geçtiği İskitler, İskit, Kimmer ya da Skita toplulukları olarak da bilinirler. Anadolu’ya çok öncelerden gelen Türk boylarındandır. İlk ortaya çıktıkları coğrafya Türkistan’dır. Türkistan bir dış adlandırma olduğu için burada ortaya çıkan boylar için tam Türk demek yanlıştır. Ama İskitler … Devamını oku…

Türklerde Ad Koyma Gelenekleri

1.1. Türklerde İslamiyet Öncesi Ad Koyma Geleneği Tanrı yeryüzünü yaratıp, insan bedenine ruhu üflediği zamandan beri kişiye ad verilmiştir. Hz. Adem’den (As.) günümüze kadar insanoğlu, çocuklarına yaraşır bir isim vermiştir. Türklerde yeni doğan çocuğa ad verme önemli bir gelenek olarak görülür ve titizlik ile davranılır. Çocuk doğduktan sonra, çocuğun gelecekte olunması istenen şekline yakışır isimlerin … Devamını oku…

Nanjing Katliamı Ve Nanjing Datusha

Nanjing gezimizde son durağımız Nanjing Datusha oldu, Japonlar 1937 gelmişler altı haftada 300.000 kişiden fazlasını öldürmüş gitmişler bu 12 saniyede bi insanın ölmesi demek. Bu vahşetin adıdır Datusha, göş yaşlarının kanla karıştığı yerin adıdır Datusha. Çok hikayeleri vardır, kimi ihanet, kimi kahramanlık, kimi vahşet… Neden Japonlar bu vahşeti yapmış devamlı bu sorunun cevabını aradım, Nanjing … Devamını oku…

Türk Bayrağı Oluşumu

Hun Devletleri henüz varlıklarını sürdürürken bile, Türklerin bugün ki bayrakları şekillenmeye başlamış diyebiliriz. O günlerde hüküm süren şamanizn törenleri sırasında, üç sancak kullanılırmış. Bunlar al, ak ve gök sancaklar. Kırmızının o zamanlardan beri Türk rengi olarak düşünülebileceğini söyleyen tarihçiler, sosyal bilimciler vardır. O dönemin inanışlarına göre kırmızı güneş tanrısı, mavi ise “gök tengri”nin sembolleşmiş renkleriydi. … Devamını oku…

Türk Bayrağının Yeri ve Önemi

Kırmızı ve beyaz renklerine sahip olan bayrağımız, geniş bir kahramanlık öyküsüne sahip olmaktadır. Şehitlerimizin kanı üzerinde yansıyan ay ve yıldızı bir sembol olarak bayrağımızda görmekteyiz. Ulusumuz için en önemli bağımsızlık sembolü olan bayrağımız geçmişten günümüze gelenek bir gelenek ile özel günlerde meydanlara asılmaktadır. Gerek milli bayramlar gerekse insanların özel günlerinde bayrağımız caddelerde, sokaklarda, iş yerlerinde … Devamını oku…

Hürrem Sultan Kimdir?

Hürrem Sultan 16. Yüzyılın en önemli kadınlarından biri olmuş, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir cihan padişahının arkasında siyasete atılmış, gerektiğinde devlet işleriyle de ilgilenmiş biridir. Döneminin en güçlü isimlerindendir. Örneğin İbrahim paşa’nın ve Veliaht-Şehzade Mustafa’nın katline birinci derecede sebep olduğundan dolayı tarih boyunca çok konuşulmuştur. Hürrem Sultan köken olarak Slav ırklarından birinden gelmiştir. O zaman, … Devamını oku…

Galata Köprüsü Tarihi

Galata köprüsü İstanbul’un simgelerinden biridir. Hergün üzerinden binlerce kişi geçer, araçlar salına salına ilerler. Tarihi Eminönü ile Karaköy’ü birbirine bağlar. Peki İstanbul kalbindeki bu önemli köprünün bir geçmişi yok mu? Ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı? Galata köprüsü ilk olarak bundan 170 sene önce tam olarak 1845 yılında yapıldı. İlk yapıldığında elbette tahtadan yapılmıştı ve yaklaşık … Devamını oku…

II. Meşrutiyetin İlanı Sonrasında Yaşanan Birkaç Olay

İhtilâlin Paris lideri Ahmet Rıza Bey bile ihtilâl olduğu halde İstanbul’a ancak 25 Eylül 1908 günü dönebilmişti. Dışarıdaki Genç Türklerin ikinci kanadının, “Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-ü Şahsî” grubunun önderi olan Prens Sabahaddin de ondan az önce, 2 Eylül 1908’de ve gurbette ölen babası Damat Mahmut Paşanın kemiklerini de alarak dönmüştü. Sonra bunlara birer Selânik seyahati … Devamını oku…

Lozan’ın İmzalanmasının Ardından Mecliste Tartışmalar

Lozan muahedesinin Mecliste kabul müzakereleri çok tartışmalı geçti. Birçok mebuslar antlaşmayı tartakladılar ve Murahhaslar Heyetini şiddetle tenkit ettiler. Mesela; Tekirdağ Mebusu Faik Bey (Öztırak) muahedenin, vatanın menfaatlerine aykırı olduğunu belirtti. İzmir Mebusu Necati bey “muahedede kapitülasyon kokusu olduğunu” iddia etti. İzmir Mebusu Vasıf Bey (Çınar) de “Murahhaslarımız maalesef Yunan siyasetini kabul etmişlerdir;” diye haykırdı. Başka … Devamını oku…