“Kılıç Artıkları”nın Anadolu’yu Terk Edişi

İzmir üzerine sürüklenen kılıç artıkları, 8-9 Eylül gecesi Urla yarımadasına çekilmeye başladılar. Hulâsa, 9 Eylül günü Türk süvarisi İzmir’e girdi. Türk bayrağı Kadifekale’ye ve İzmir Hükümet Konağı’na çekildi. Bursa üzerinden batıya çekilen Yunanlıların son kalıntıları Bandırma’dan sonra, Kapıdağ yarımadasına sığındılar. Oradan kısmen tahliye edilebildiler. İzmir’in güney ve kuzeyinde Ege sahillerine ulaşabilen dağınık kuvvetler ise, perişan ve merkezi sevk ve idareden mahrum bir şekilde kendilerini, bulabildikleri vasıtalarla adalara attılar… Küçük Asya’da Yunan macerası böylece, başladığı yerde bitti.

Yorum yapın