Kızıl Elma Nedir? Ne Anlama Gelir?

Türk devletleri için Türk milliyetçiliğini simgeleyen kızıl elma, fethedilecek bir yeri simgelemektedir. Bunların yanı sıra cihan hakimiyeti ve Türk Birliğini de simgelemiştir.

Kızıl Elma Ülküsü

Kızıl kelimesi Türk kültüründe kıymetli bir renk sayılmaktadır. Elma ise bolluk ve bereket anlamına gelmektedir. Kızıl elma simgesi eski Türk devletlerinde Güneş ve Ayı anlatan kızıl bir topa benzediği için bu denli önemsendiği düşünülmektedir.

Benzetilen bu top fethedilecek bir yerin veya hakimiyetin sembolü olarak görülmüştür. Kızıl elma simgesi ilk olarak Orta doğuda ortaya çıkmıştır. Ergenekon destanında Ergenekon’un fethetmek istediği yeri simgelediğine inanılmaktadır. Türkistan üzerinde gelen Oğuzlar ve Hazar Kağanının ipek çadırı üzerinde hakimiyet kurmak için burayı benimsediğini ve kızıl elma olarak gördüğü de düşünülmektedir.

Osmanlıda Kızıl Elma Ülküsü

Osmanlının bu denli büyümesi ve bilinmesinin altında hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik büyük adınlar atmasıdır. Osmanlı için fethedilecek yerin önemi büyüktür ve fethetmek istedikleri yer kutsaldır.

Fatihin Kızıl Elması Nedir?

Kızıl elma ülküsü eski Türk devletlerinden gelen bir idealdir. Ardından gelen tüm Türk hükümdarları bu ideali benimsemiş ve bu doğrultuda yaşamışlardır. Öyle ki kızıl elma artık Türk hükümdarlar iççin cihan hakimiyeti sembolü olmuştur. Türk hükümdarlar hangi yöne giderlerde gitsinler zafere ulaşmak istedikleri yere kızıl elma demişlerdir.

Oğuzlardan gelen bu ideal Osmanlıya kadar ulaşmıştır. Osmanlı padişahları eski Türk devletlerine nazaran daha fazla bağlılık ve hakimiyet idealine tutkun hale gelmişlerdir. Osmanlı için hedef belliydi 1400 yıl önce Peygamber Efendimiz belirlemişti o hedefi. Öyle ki Yahya Kemal şu dizileri ile seslenmişti Otranto Kalesini alan Ahmet Paşaya;

Çıktı Otranto’ya pür-velvele Ahmet Paşa

Tuğlar varsa gerektir Kızıl Elmaya kadar

Ra’d-ı tekbir kopup gitmelidir ki bank-i ezan

Dar-ı kuffarda meşhur keniseya kadar

Bunların yanı sıra şanı yüce Fatih Sultan Mehmet şöyle ifade ediyordu; Dünyada tek bir din, tek devlet ve İstanbul da cihanın payitahtı olmalıdır. Türk kültürü için kızıl elma geçmişten bugüne kadar ulaşmış bir cihan hakimiyeti sembolüdür ve günümüzde halen idelini korumaktadır.

Yorum yapın