Köşeli Yıldızların Sembolleri ve Anlamları

Yıldızlar, gecenin karanlığını aydınlatan ve gökyüzünde ışıltılı bir görüntü oluşturan gökyüzü cisimleridir. Mecazi anlamda evrenin sonsuz olduğunu sembolize eden bu yıldızlar aynı zamanda farklı köşeli şekilleri ile farklı anlamlar da taşıyabilmektedir. Farklı kültürel öğelere, inanışlara ve düşüncelere göre anlamlarının değiştiği yıldızlar köşeli yıldızlar olarak oldukça sık karşımıza çıkmaktadır.

Köşe Sayılarına Göre Yıldızların Anlamları Nelerdir?

Çevremize baktığımızda ya da birçok yerde gökyüzündeki yıldızların şekillerini gösteren köşeli yıldızlar görebiliriz. Bu yıldızların her biri farklı anlamlar sembolize etmektedir.

  • 5 köşeli yıldız en fazla görülen köşeli yıldızlardan birisi olmaktadır. Orta Çağ döneminde büyü anlamına gelen pentagram olgusunu sembolize etmektedir ve aynı zamanda ölümü ifade etmek için kullanılmaktadır.
  • Daire içinde gösterilen 3 köşeli yıldız, Orta Çağ döneminde Baba-oğlu ve kutsal ruh olgularının sembolü haline gelmiştir.
  • Eşkenar dörtgen içinde yer alan 3 köşeli yıldız kuzey ülkelerinde kudret ve azmi simgelemektedir. Aynı zamanda eşkenar dörtgen içinde yer alan 3 köşeli yıldız, ilk insan tarihine kadar dayanan dönemlerde Japon ülkelerinin ailelerini sembolize eden bir simge olmuştur.
  • Heptagram yıldızı uğurlu olarak bilinen 7 rakamının simgesi olarak eski dönemlerde sık sık kullanılmıştır.
  • İki kare içinde bulunan 8 köşeli yıldız, Orta Asya coğrafyasında çekilen cefayı ve üzüntü duygusunu simgelemek için kullanılmıştır. Çiçeği anımsatan bu yıldız modeli aynı zamanda üretimi de simgelediğinden ve çiçeği anımsattığından dolayı “Çiçek yıldız” olarak da isimlendirilmiştir.
  • Kayan yıldız olarak bilinen yıldız modelleri duaların, isteklerin, iyi dileklerin ve doğru zamanlamanın sembolü haline gelmiştir.
  • 3 köşeli olan iki üçgen şeklindeki köşeli yıldız modeli eski dönemlerde “Davut Yıldızı” yada “Süleyman’ın mührü” olarak sembolize edilmiştir.

Sahip oldukları köşe sayılarına ve içlerinde bulundukları geometrik şekillere göre isimlendirilen bu köşeli yıldızların anlamları dünya üzerinde bulunan coğrafyalara ve kültürel özelliklere göre zaman zaman farklılıklar arz etmektedir.

Nato’nun Sembolü Olan Köşeli Yıldız Modeli

Köşeli yıldızlardan birisi de 4 köşeli olan yıldız modeli olmaktadır. Yerli Amerika halkının kalkan ve taş işleme sırasında dört köşeli yıldız motif ve modelleri fazlasıyla kullanılmıştır. Aynı zamanda NATO’nun da simgesi olan dört köşeli yıldız modeli, eski Amerika döneminde yerli halk tarafından oldukça ilgi görmüştür. Öyle ki; kıyafet ve cübbe tasarımlarında, çömleklerde dört köşeli yıldız yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

Yorum yapın