Kubaşık Öğrenim Şekli Nedir?

Kubaşık öğrenim şekli, sınıf ortamında öğrencilerin işbirliğine dayalı şekilde küçük karma kümeler oluşturarak ve bir amaç edinerek akademik bir konuda birbirlerinin öğrenmesine yardımcı oldukları eğitim yöntemidir. İşbirliğine dayalı olan bu yöntem geleneksel öğretme alternatif olarak geliştirilen bir eğitim programıdır. Geleneksel eğitimde rekabete ve yarışmacı stile önem verilirken, işbirliğine dayalı öğretimde paylaşımcı ve uzlaşmacı yaklaşım vardır. Tüm bireyler birbirlerinin yeteneklerinden yararlanıp sorumluluk almayı ve akran desteğini hissetmeyi öğrenir.

Bu Yöntemde Dikkat Edilecek Hususlar

Öğrencilere bu yöntem iyi bir şekilde öğretilmeli, ön hazırlıklar yapılmalı, öğretmen yardımıyla heterojen gruplar oluşturulmalı, öğretmenin öğrencileri kontrol etmesiyle birlikte çalışmayı teşvik etmesi gerekir. Öğrenciler önceden materyalleri hazırlamalıdır. Bu yöntem aralıklar verilerek uygulanmalıdır. İşbirlikçi öğrenme, yüz yüze destekleyici etkileşimi, toplumsal becerileri, bireysel sorumluluğu, başarı için eşit fırsatı ve yüz yüze eğitimin desteklendiği bir eğitim yaklaşımıdır. Kubaşık öğrenme tekniğinde öğrenciler her türlü sorumluluğu sırayla üstlenebilirler bu tarz eğitim ortamında büyüyen ve gelişen çocuklar demokratik bir toplumun oluşmasına katkı sağlarlar. Bu tekniğe göre öğrenciler 4 ya da 6 kişilik gruplara ayrılırlar. Gruplara ayrılırken bazı özelliklere dikkat edilir. Öğrenci profillerinde; başarı, derse ilgi, cinsiyet gibi özelliklerin karışık bir yapıda olması gerekir. Asıl amacı işbirliği, paylaşım, sorumluluk gibi duyuşsal özelliklerinin gelişiminin sağlanması grupların birbirleriyle yarışmaları istenmez ancak grup arası bir rekabet oluşabilir.

İşbirliğine dayalı bu yöntemde grubun her üyesinin başarısı sağlaması için birbirine bağımlı olduğu ve hepsinin başarısına etki ettiği öğrenciler tarafından bilinmelidir. Bu olumlu bağımlılık ile öğrenciler işbirlikçi beceriler kazanır. Öğretmen tüm çalışmalara etkin olmalı ve rehberlik etmelidir. Öğrencilerin motive edilmesinde, dikkatlerinin sürdürülmesinde yardımcı olur. Öğrenciler; başkalarının fikirlerine saygılı olmayı, empati kurmayı, hoşgörülü olmayı öğrenir, tartışmaya ve öğrenmeye karşı ilgi ve yetenekleri gelişir. Yapılan araştırma sonuçlarında kubaşık öğrenmenin öğrencilerin ders başarıları ve tutumları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Zaman geçtikçe yaygınlaşan etkili bir öğretim yöntemi olmaktadır. Bilginin takımlar halinde, birlikte yapılan çalışmalarla ve farklı bireylerin değişik fikirleri sonucu ortaya zengin fikirler çıkmaktadır.

Yorum yapın