Liderlik Kavrami Ve Vasıfları Nedir?

Lider kavramı; lider ve izleyicilerine nitelik kazandırma süreci olduğundan, liderlik salt bir süreç halinde ele alınabilir.

Liderlik topluluktan topluma uzanan bir kalabalığa yön verir. Bundan dolayı liderlik kavramı yönetimin kontrol sürecinin nasıl bir yöntem izlediğini açıklayacak niteliktedir.

Liderlik örgüt ya da daha makro açıdan topluluğun amaçlarını kollama, geliştirme, bilgilendirme sürecinin toplamıdır. Aynı zamanda motivasyon sağlanır. Liderlikte tekli ve ikili etkileşim söz konusu olamaz. Geniş kitleleri ya da örgüt içindeki personeli etkiler.

Yetkileri kullanırken makul bir çizgide devam etmesi ve buna göre liderlik davranışları sergilemesi liderlik için başlıca gerekli koşullardır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere örgütsel ya da topluluğun amaçlarının gerçekleştirilmesi ve bunun istikrarlı sürmesi liderin başarılı olduğunun kanıtıdır.

Bu özelliklere sahip bir lider artık gücü kendisinde toplamıştır. Ancak bu gücünü, ona gücü veren çevresindekilerin isteklerini yerine getirmekle harcamalıdır. Lider çevresindekilere ütopya değil gerçekçi çerçevede hedefler sunmalıdır. Bu hedefleri çevresine sunduktan sonra hedefe ulaşmada personel arasında görev dağılımı yapmalıdır.

Peki, liderde olması gereken vasıflar nelerdir? Lider normal bir karar verme gücünün üstünde, iyi bir akıl yürütmeye sahip kişi olmalıdır. Karar verme gibi stratejik öneme sahip konularda lider vasatın üstünde bilgi, kavrama, öngörme, sezgi yeteneklerine sahip olmalıdır.

Lider ile çevresindeki topluluk, grup ya da personel arasında çok iyi bir iletişim süreci olmalıdır. İletişim aynı zamanda istikrarlı şekilde devam etmelidir. Sorunlar örgüt veya işletme içinde her zaman olacaktır. Liderin farkı sorunların üstesinden gelebilme yeteneğidir. Bunun için de iyi bir bilgi donanımı ve tecrübeye sahip olması gerekir. Bu durum lideri personelden ayıran oldukça önemli bir özelliktir.

Lider personelini ya da kendisini takip edenleri iyi tanımalı ve davranışlarının gelişimini önceden tahmin etmelidir. Liderlik sürecinde çevresine sorumluluklar vererek iyi bir motivasyonla işlerin düzenli yürümesini sağlamalıdır. Motivasyon örgüt içinde hedefe ulaşmada çok önemli bir husustur.

Bu husus bir liderde en üst düzeyde ve sürekli olarak seyretmelidir. Özetle bu vasıfların liderde mutlaka bulunması gerekir. Birçoğunun eksik olması o kişiyi lider değil yönetici yapabilir. Dolayısıyla lider ve yönetici aynı anlamda değildir.

Yorum yapın