Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirketlere göre kuruluş süreci daha kolay olduğundan çok sayıda bulunan limited şirket, tüzel kişiliğe sahip bir şirket türüdür. En az 2 en çok 50 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesiyle kurulur.

Ortaklar belirli bir ekonomik konuda ve ekonomik bir amaca yönelik olarak çalışacaklarına dair akit imzalayarak şirketi kurarlar.

Limited şirket ortakları, paylara bölünmüş sermayeye katılmayı kabul ederler. Şirketin esas sermayesinin miktarı belirlidir. Borçlarından dolayı yalnızca mal varlığı ve ortakları ile sorumludur. Ortakların işletme hakları yalnızca anlaşmalarında belirttikleri çalışma konusu ile ilgili sınırlandırılmıştır.

Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık alanında çalıştırılamaz, bunlar dışında her alanda hizmet verebilirler. Şirketin başına bir müdür atanması şartı vardır.

Müdür ortaklardan biri olabileceği gibi dışarıdan da atanabilir. Müdür kamu borçlarına karşı tüm mal varlığı üzerinden sorumlu sayılır.

Yorum yapın