Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Mal rejimi sözleşmesi , evlenmeden önce veya evlenmeden sonra istenilen zamanda yapılabilir . Mal rejimi sözleşmesiyle eşler arası malvarlıklarının yönetimi , paylaşımı Medeni Kanunda belirtilen koşullar kapsamında , kararlaştırılır .

Mal rejimi sözleşmesi noter huzurunda onama ya da düzenleme biçiminde yapılır . Ayrıca eşler evlilik töreni anında , evlendirme memuru huzurunda da evlilik sözleşmesi yapabilirler ancak daha önceden evlilik memuruna bildirimde bulunulmalıdır . Noter huzurunda onama biçiminde olan mal rejimi sözleşmesi önceden hazırlanır sadece noter onaylar . Noter huzurunda düzenleme biçiminde yapılan mal rejimi sözleşmesi ise noter evlilik sözleşmesini hazırlar ve taraflara sunar . 3 adet vesikalık ve evlilik sözleşmesiyle noter huzurunda evlilik sözleşmesi tamamlanmış olur . Ayrıca belirtmek gerekir ki eşlerden biri yabancıysa pasaportun yeminli ve onaylı tercümesi gerekir .

Yorum yapın