Mantık Eğitimi Nedir?

Yoluna Aristoteles’in katkılarıyla başlayan mantık zaman içerisinde çeşitlenerek bugün liselerde de okutulan ve eğitim alanına dönüştürülen bir olgu halini almaya başladı.

Mantığın tanımlaması yapıldığında ortaya çıkan doğru ile yanlış arasındaki bağlantıyı saptama ve akıl yürütme etkinliğiyle yola çıkan bilim adamları ve eğitimciler bu işin insan üzerindeki gelişimi ve hayata olan yansımaları sorularına yanıt aradılar. İşte bu sorunun yanıtını bulmak için başlatılan mantık eğitimi verme çalışmaları kulağa ne kadar basit gelse de aslı gereği o kadar da basit değildir.

Peki mantık eğitimi nedir? İnsan yaşamını sürdürürken ki akıl yürütme çalışmalarının hayat düzlemindeki etkileri nelerdir?

Bildiğiniz gibi Aristo’nun mantık arayışındaki düz mantık dediğimiz herkesin akli seviyesinin aynı oranda düşünme etkinliğine sahip oluşu şimdilerde yerini irdeleyici ince mantığa bırakmıştır.

Bu mantık üzerine verilen eğitimlerde yapılan test sonuçları normal insan beyninin belli aşamalar kaydederek gelişme gösterdiği sonucuna varılmıştır. Beyin geliştirme üzerine belirli aralıkla insanlara uygulanan testlerle IQ seviyesinde ilkine oranla ilerlemeler kaydedilmiştir.

Mantık yürütme üzerine verilen eğitimlerde ise hafıza testleri ve soruya cevap arama etkinliklerinin de hem hafızayı güçlendirdiği hem de IQ seviyesinin oranlarında artış saptanmıştır. İşte bu nedenle bizden size tavsiye bu işin eğitimini almanız ve çalışmalara katılıyor olmanız hücrelerinizin çalışmasına ve yenilenmesine katkı sağlayacağından yaşama kalitenizi yükselterek zaman kaybetmeden bir mantık eğitimi programlarına katılmanızdır.

Yorum yapın