Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Alanları

Bir mesleği icra edebileceğini ve bu konuda yetkili olduğunuzu gösteren belgeye mesleki yeterlilik belgesi diyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre 2015 yılı itibariyle Türkiye’de beli başlı mesleklerde mesleki yeterlilik zorunlu hale gelmiştir. Önümüzdeki süreçte ise tüm mesleklerin bir yeterlilik düzeyi ve bu düzeyde olan kişilerin ise mesleki yeterlilik belgesi olacaktır. Bu belgeye sahip olmayan kişilerin mesleklerini kanunen icra etmeleri cezai yaptırımlar getirecektir. Avrupa ve gelişmiş ülkelerde bir işi yapmaya yetkin olduğunuzu almış olduğunuz belgeniz ile kanıtlarsınız.

Aslında olaya pozitif bakılınca mesleki yeterlilik belgesi hem işverenler hem de çalışanlar için ortak fayda yaratmaktadır. İşverenler işe alım süreçlerinde belgeli personel seçerek piyasadaki yetkinliğini kanıtlarken çalışanda yetkinliğini kanıtlamak için farklı yollara başvurmak zorunda kalmaz. Her mesleğin farklı yeterlilik düzeyi, farklı ücretlendirmesi ve farklı sınav koşulları vardır. Mesleki yeterlilik sınavları teorik, performans ve mülakat olarak üç kademede gerçekleştirilir.

Ülkemizde bilindiği gibi mesleki yeterlilik belgesi Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türkak tarafından akredite edilmiş olan sınav ve belgelendirme merkezlerinden alınır. Yanlış bir algı oluşmaması adına bu merkezler eğitim vermemekte olup sadece belgelendirme sınavını yapıp kişinin yetkinlik derecesini ölçmektedir. Yalnız unutmadan her merkez bütün mesleklerin sınavını yapmamaktadır. Mesleğinizle ilgili olarak başvuracağınız merkezi belirledikten sonra o merkezin başvuru formunu doldurup, belgelendirme ücretini ödeyip, kimlik bilgileriniz ile başvuruyu yaptıktan sonra sınav tarihinde sınava girerek mesleki yeterlilik belgesini almanız mümkündür.

Yorum yapın