Michael Faraday Kimdir?

Michael Faraday kısaca hayatına değinelim. Kimdir Michael Faraday? 19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından olan ve tarihe iz bırakmış, insanlığa hizmet etmiş büyük bir araştırmacı ve mucit olan Michael Faraday, İngiltere’nin kuzeyinden Yorkshire kentinden Londra yakınlarına 1791 yılında iş aramak için göç etmiş olan bir soğuk demirci ile bir köylü kadının dört çocuğundan biriydi. Annesinin adı Margaret Hastwell, babasının adı James Faraday’dı. Onlar bilim tarihinin bu büyük insanının ebeveynleriydiler.

Michael Faraday Nerede Doğdu?

Michael Faraday, 22 Eylül 1791 tarihinde Londra’nın bir kenar semti durumundaki Newington Butts köyünde doğdu.

Michael Faraday Hayatı

Küçük Michael ailesinin yoksulluğundan ötürü iyi ve kesintisiz bir eğitim alamadı. Ailenin evine doğru dürüst yiyecek girmediği gibi babası da sık sık hastalanarak işsiz kalıyordu. Küçük Michael dindar olan aileinin gittiği kilisede okuma – yazma ve matematik öğrendi.

Michael Faraday, 1804 yılında on üç yaşındayken Blandford caddesi, Manchester meydanındaki bir kitap satıcısı ve ciltçisi olan George Ribeau’nun yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Küçük Michael burada sekiz yıl kalarak dükkânda çıraklık yaptı. Bu dükkândaki kitapları büyük merakla okuyan Faraday burada çıraklık yaptığı sekiz yıl boyunca çok şey öğrendi.

Genç Faraday özellikle bilimsel kitaplara büyük ilgi duyuyordu. Encyclopedia Britannica’nın elektrik maddesinden özellikle etkilendi. Eski şişeler ve hurda parçalardan yaptığı basit bir elektrostatik üreteçten yararlanarak deneyler yapmaya başladı. Gene kendi yaptığı zayıf bir Volta pilini kullanarak elektrokimya deneyleri gerçekleştirdi.

1810’dan itibaren genç Faraday, John Tatum’un evindeki fizik derslerine katılmaya başladı. Bu derslerde bir çok konu başlığı olmasına rağmen Faraday özellikle elektrik, galvanizm ve mekanik üzerinde duruyordu. Tatum’un evinde iki yakın arkadaşı olmuştu. Biri tıp öğrencisi olan J. Huxtable ve bir memur olan Benjamin Abbott.

Faraday, 1812’dan Royal Institution’da kimyacı Humphry Davy’nin derslerine katıldı. İleride kendisinin de belirteceği üzere bu dersler Faraday’ın hayatında bilimsel kariyerine geçişini sağlayan bir aracılık yapmışlardı. Faraday, Davy’nin derslerinde tuttuğu notları düzenleyerek bir mektupla Davy’e gönderdi, bilimsel merakını ifade etti ve Davy’nin yönettiği Kraliyet Akdemisinde görev istedi. Faraday, Davy ‘nin laborauvarında onun haftalık ücretle çalışan asisitanı oldu. Sir Davy, Laboratuva Müdürlüğü ile Kimya Profesörlüğüne ortak bir ofis tuttu o önce görevi Profesör Brende’ye verdi, ama o Faraday’ın Lavaboratuvar Yöneticisi olarak atanmasına ısrar etti. Faraday, Dayv´nin asistanı olarak atandı.

Faraday Davy eşlik ederek Roma’ya gitti. Dönüşte Royal Institution’un yöneticilerince Mayıs 1815’de yeniden işe alındı. Burada Faraday kimya alanında hızlı bir gelişme göstermişti. O günlerde Royal Institution”The Quarterly Journal of Science” ı yayımladı. Faraday’ın bilime ilk katkısı 1816’da bu yayında görüldü. Montrose Düşesi tarafından Dayv’e gönderilmiş birkaç yakıcı kireç analizi vardı. Bu dönem ve 1818 arasındaki çeşitli notlar ve kısa yazılar Faraday tarafından yayınlandı. 1818’de “Sounding Flames” üstüne deneyler yaptı. Profesör Augusta De la Rive bu “Sounding Flames”i araştırmıştı. Kendisi tarafından keşfedilmiş bir sesler sınıfı için hesaplanan bir tanımlamayı tamamen onlara da uygulamıştı ama kendisinden öncekilerden bilinenleri hesaplamamıştı. Basit birkaç örnek ve ikna edici deneyle Faraday, tanımlamanın yetersizliğini kanıtladı.

1818 ve 1820 yılları arasındaki dönemde Faraday, bilimsel notlar ve ikinci derecede tebliğler yayınladı. Bu dönemde biriktiriyordu, üretmiyordu; zihni depoluyor ve güçleniyordu. Bay Brande’ye derslerinde yardımcı oluyor ve böylece maharetle ve alçak gönüllükle işini yapıyordu. 1820’de Faraday “klorin ve karbonun iki yeni bileşiği ve iyodin, karbon ve hidrojenin yeni bir bileşiği”üstüne bir kimya yazısı yayınladı. Bu yazı 21 Aralık 1820’de önce Royal Socienty’de okundu ve bu Faraday’ın “Philosophical Transactions” da bir yer ile onurlandırılışının ilki oldu.

Michael Faraday Özel Hayatı

Faraday, 12 Haziran 1821’de evlendi. Kırk altı yıl birlikte yaşadılar. Evlendiklerinde Mrs. Faraday yirmi bir yaşındaydı. Faraday ise neredeyse otuz yaşındaydı. Faraday, 25 Ağustos 1867 yılında hayatını kaybetmiştir.

Yorum yapın