Mit’in Dünya İçin Öngördüğü Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor

1972 yılında ABD’de yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) vazifeli bilim insanları, medeniyetin çöküşünün nasıl ve ne vakit olacağını iddia etmek gayesiyle bir araştırma başlatmıştı. Araştırma kapsamında dikkat edilen en büyük öge, insanların çevresel ve toplumsal ziyanları göz önünde bulundurmadan ekonomik büyümede nasıl istikrarlı olduğuydu.

Bu araştırma, yıllar sonra Hollanda merkezli bir danışmanlık şirketi tarafından tekrar ele alındı ve şirketin Sürdürülebilirlik ve Dinamik Sistem Tahlili Önderi Gaya Herrington, MIT’in yapmış olduğu araştırmanın doğruluk hissesini incelemeye karar verdi. Araştırmada yer alan bilgilerle bir simülasyon oluşturan Herrington, şu an dünyada yaşadığımız şeylerin MIT’in yazmış olduğu felaket senaryosuyla uyuştuğunu ortaya çıkardı

Bu türlü devam ederse 2040 yılına kadar toplumsal çöküş yaşanması bekleniyor

Herrington’ın oluşturduğu simülasyonda dünya nüfusu, doğurganlık oranları, endüstriyel üretim, yenilenemeyen kaynaklar ve ekolojik ayak izi üzere 10 temel değişken incelendi. Dünya tarafından elde edilen datalar, bu temel değişkenlerle karşılaştırıldığı vakit MIT’in yazmış olduğu BAU2 ve CT isimli iki senaryo ile benzerlik gösterdiği sonucuna varıldı.

Araştırma kapsamında en dikkat çeken ayrıntılardan birisi ise dünya, bu senaryoya nazaran ilerlemeye devam ederse 2040 yılına kadar büyük bir çöküş yaşayacak. Toplumsal çöküş olarak isimlendirilen bu yıkım, dünyanın dört bir yanından insanların hayat kalitesini düşürecek ve besin ve endüstriyel üretimde büyük bir çöküş yaşanacak.

“Ekonomik manada daima büyümek mümkün değil”

Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere MIT’in göz önünde bulundurduğu en kıymetli şey, insanların ekonomik manada büyümeye çalışırken çevresel ve toplumsal faktörleri göz arkası etmesiydi. Bu ögeleri görmezden gelmenin bir felakete yol açacağını belirten bilim insanları, daima büyümenin mümkün olmadığını, gibisi görülmemiş teknolojik bir gelişme yaşansa bile denetimsiz büyümenin refah seviyesine, endüstriyel üretime ve tarıma direkt tesir edeceğini belirtiyor. MIT’in senaryolarını yine inceleyen Herrington ise bu negatif tesirin fakat teknolojik gelişmelere ve kamu hizmetlerine yatırım yaparak azaltılabileceği görüşünde.

MIT’e nazaran medeniyetin çöküş tarihi 2020’ydi

MIT’in World 1 isimli bilgisayar programını kullanarak 1972 yılında oluşturduğu bir simülasyon, 2060 yılına kadar dünyada olan şeyleri simüle etmek için tasarlanmıştı. O periyotta araştırmayı yürüten Jerry Foster, elde edilen bilgilerle birlikte 1940 yılından 2020’ye kadar hayat kalitesinin artacağını fakat 2020 yılında yaşanacak bir olayla birlikte bu hayat kalitesinin çökmeye başlayacağını açıklamıştı.

Foster, o yıllarda katıldığı bir radyo programında 2020 yılında insanları derinden etkileyecek ve nüfusun azalmasına yol açacak bir olay yaşanacağını, 2040-2050 yılları ortasında da Dünya’da ömrün sona ereceğini iddia ettiklerini belirtmişti.

Yorum yapın