Müzik Eğitiminin Akademik Başarıya Etkileri Nedir?

Müzik eğitimi bireylere müziksel davranışlar kazandırma, duygu düşünce, tasarım ve izlenimlerin amaç ve yöntem eşliğinde birleştirilmiş seslerle ortaya çıkaran estetik bir bütündür.

Müzik eğitimi alan bireylerin zihinsel, duyuşsa ve ince motor gelişimine etkisi oldukça büyüktür. Antik çağdan günümüze doktorlar, psikiyatrlar, psikologlar, eğitimciler müzik eğitimi alan bireyin zihinsel ve fiziksel gelişiminde müziğin etkin rol aldığını ve büyük değer taşıdığını gözlemlemişlerdir. Müzik her düzeyde, her aşamada ve her yaşta herkese hitap eder. Ortak genel kültürü kazandırmayı amaçlar. Mesleki müzik eğitimi müziği bir bütün olarak ele alan ya da müziğin herhangi bir dalını meslek olarak seçmek isteyen kişilerin bilgi ve birikimini kazandırmayı amaç eder.

Yapılan araştırmalarda müzisyenlerin düşünme tarzlarında, beyinde ve düşünme tarzında niteliksel değişiklikler olduğu anlaşılmıştır. Uygulama ve düşünme sırasında beynin aynı anda her iki yarım kürede olan motor hareketlerinde aktiflik gözlemlenmiştir. Notaları okurken bir yandan ritimleri düşünmekte hem de düşündüğü şeyleri iki elini kullanarak, bazen de ayak temposu eşliğinde uygulamaya çalışmaktadır. Her iki küreyi birlikte dengeli kullanan müzisyenlerin diğer bilgilerin anlamlandırılmasında, değerlendirilmesinde ve ilişkilendirilmesinde gayet olumlu sonuçlar alınmakta.

Müzik Eğitiminin Olumlu Etkileri

  • Konsantrasyonu artırır.
  • Hafızayı geliştirir.
  • Stresi yok eder
  • Öğrenmeyi hızlandırır
  • Yaratıcı düşünmeyi etkiler
  • Beyin loplarının dengeli kullanılmasını
  • Hiperaktif çocukların sakinleşmesine

Herhangi bir enstrüman eğitimi, kulak eğitimi, ritim eğitimi, solfej eğitimi, orkestra eğitimi alan birey farklı alanlarda farklı bir bakış açısı ve fiziksel aktiviteleri geliştirmede daha önde oldukları görülmektedir. Ülkemizde müzik eğitimi ilköğretim 1. Sınıftan itibaren genellikle sınıf öğretmenleri tarafından verilmekte. İlgili müzik alanını bitirmiş ve üzerinde çalışmalar yapmış müzik öğretmenlerinin bu derse girmeleri öğrenciler açısından daha iyi olacaktır. Okul öncesi dönemde de verilen bu eğitim farklı öğretim yöntemleriyle geliştirilmekte. Oyunlaştırarak ve hikayeleştirilerek işlenen müzik dersleri çocukların daha keyif alacağı hale getirilir. Her dönemde çocukların zihinsel, sosyal gelişim ve bilişsel gelişimlerinde önemlidir. Sayısal ve sözel derslerde, hafıza gücü ve yaratıcılıkta müzik eğitiminin yeri ve önemi son derece büyüktür.

Yorum yapın