Nasa’nın Yeni Robotu Mars’ta Yaşam Arayacak

NASA, bugün Atlas V roketi ile Mars’a Perseverance (Sebat) adlı robot gönderecek. Kurumuş olan krater gölünü inceleyecek robot, geçmiş zamanlarda Mars’ta yaşam olup olmadığını öğrenmemiz için araştırmalarda bulunacak. Yaşam belirtisine rastlanmasa bile Mars ile ilgili birçok şey öğrenme imkanımız olduğu için proje çok önemli görülüyor. Projeyi yöneten NASA bilim uzmanlarından Dr. Ken Williford proje ile ilgili açıklamalar yaptı.

Mars, günümüzde canlıların yaşam sürdürebileceği bir gezegen değil. Fazlasıyla soğuk olması nedeniyle yüzeyindeki sular sıvı olarak kalamıyor ve atmosferin ince olması sebebiyle gezegen yüzeyine ulaşan yüksek radyasyon muhtemelen canlı organizmaların gelişimini engelliyor.

Ancak Mars hep bu durumda değildi. Bundan en aşağı 3,5 milyon yıl önce yüzeyde akarsular vardı. Bunların ve krater ağızlarında oluşturdukları göllerin izleri bugünler de bile göze çarpıyor. O dönem karbondioksitli atmosferin daha kalın olması zararlı radyasyonun gezegen yüzeyine etkisini de azaltmış oluyordu.

Önceden Canlılar Yaşamış Olabilir

Su, canlıların en temel ortak özelliklerinden biri. Dolayısıyla Mars’ta bir zamanlar yaşam olma ihtimali bulunuyor. 1970’lerde Viking misyonları, Mars’tan alınan toprak örneklerinde mikrop gibi canlıların izlerini araştırmış fakat elle tutulur sonuçlar elde etmeyi başaramamıştı.

2000’lerin başında NASA’nın Mars Keşif Araçları‘na suyun izini sürme görevi verildi. Opportunity (Fırsat) ve Spirit (Şevk) isimli araçlar gezegen yüzeyinde geçmişte su bulunduğuna ilişkin çok fazla jeolojik kanıt buldular.

2012 senesinde gezegen yüzeyine inen Curiosity (Merak), indiği Gale Krateri’ni bir zamanlar dolduran gölün canlı organizmaların gelişmesine uygun olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca Curiosity canlı organizmaların yapı taşları olan karbon içeren organik moleküller de buldu.

Şimdi Perseverance aracı, yine benzer bir alanda, yaşam izlerini tespit etmek için tasarlanan aletler kullanarak incelemeler yapacak.

Gezici Bir Robot Gönderilecek

Perseverance, bu incelemeleri, yörüngeden bakıldığında geçmiş zamandaki su izi Gale Krateri’ne göre daha da net olan Jezero Krateri’nde yapacak. Gezici robot, Mars kayalarını delerek içinden tebeşir büyüklüğünde örnekler alacak. Bunlar yalıtılarak paketlenmiş olarak, gezegen yüzeyine bırakılan kutularda toplanacak. İlerleyen bir tarihte gönderilecek olan bir başka robot da bu kutulardaki örnekleri toplayarak, analizinin yapılması için Dünya’ya ulaştıracak.

Mars’taki Nehir Ayrintili İncelenecek

Bütün bu çalışmalar NASA ile Avrupa Uzay Kurumu olan ESA’nın “Mars Örnek Toplama” misyonu adıyla yaptığı işbirliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Fakat Perseverance, Mars’da bunun dışında birçok bilimsel çalışma daha yapacak.

Jezero Krateri Mars üzerindeki en belirgin ve en iyi muhafaza olmuş delta örneği. Daha açık bir ifadeyle akarsuların göle döküldüğü yerlere bıraktığı kaya, kum ve muhtemel organik karbon örneklerinin oluşturduğu kat kat jeolojik yapı net bir şekilde görülebiliyor.

Dr. Williford nehirle ilgili;

“Batıdan doğru gelen bir nehir kraterin kenarına kadar yanaşıyor, sonra krater gölünün hemen içinde nehir ağzında harika bir delta oluşturuyor. Perseverance’ı bu deltanın hemen önüne indirip orada inceleme yapmayı planlıyoruz”

sözlerine yer verdi.

“Bu kumlu tortunun birbirine kaynaşma biçimi çok ilginç. Deltanın oluşması sırasında suyun, getirdiği alüvyonla etkileşiminin tarihini de kayda geçirmiş oluyor. Bu kum taneleri arasında yaşamış olabilecek her türlü canlının potansiyel yaşam alanlarını oluşturuyor. Nehrin üst kısımlarında var olmuş olabilecek her türlü organik maddenin buraya da taşınmış olması lazım”

sözleriyle Dr. Williford Mars’ta yaşam bulmaya dair umutlarını vurguladı.

Jerezo Krateri uzun zamandır bilim insanlarının dikkatini çeken bir bölgede, uzaydan ölçüldüğü kadarıyla Mars’ta en fazla olivin (magnezyum ve demir silikatı) ve karbonat sinyalleri alınan ve dev gök taşı çöküntüsü Isidis‘in batı ucunda yer alıyor.

Sabun Artiğina Benzeyen Tortular Canli Yaşami Sinyali Veriyor

Dr. Williford karbonatlı minerallerin yaşam izi bakımından önemine dikkat çekerek, bu minerallerin zenginliğinin, incelemenin bu bölgede yapılmasının önemli sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Kraterin batı ucundaki deltadaki karbonatlı tortular, yine NASA misyonunun bilim danışmanlarından olan ve Western Washington Üniversitesi’nden Dr. Melissa Rice ve çalışma arkadaşları tarafından tespit edildi. Dr. Rice, bahsi geçen marjinal karbonatların sabunlu su boşaltıldığında banyo küvetine yapışmış olarak kalan ‘sabun köpüğü kalıntılarına‘ benzediğini anlattı. Karbonatlar susuz ortamda, canlı yaşam izlerini kristalleri içinde muhafaza edebilme özelliğine sahip. Bu şekilde milyarlarca yıl sonraya kalabilenlerden biri de stromatolitler oluyor.

Stromatolitler, milimetrelerle ölçülen bakteri ve diğer tortuların oluşturduğu çok sayıda katmanın zamanla daha büyük ve kubbemsi yapılara dönüşmesiyle oluşabiliyor. Dünyada bunun örneklerine suyun ve güneşin bol bulunduğu sahillerde rastlamak mümkün.

Milyarlarca yıl önce Mars üzerindeki Jezero Krateri de işte tam olarak bu şekilde stromatolitlerin oluşabileceği ve bugüne izlerinin kalabileceği bir ortamdı. Perseverance bu kalıntıları inceleyecek ve buralarda geçmişte stromatolitler oluşup oluşmadığını belirleyecek.

Büyük Bir Keşif Yapma Umutlari Var

Sherloc‘ adı verilen bir cihaz yardımıyla ilginç taş ve kayaların yakın plan resimleri alınabilecek ve organik maddeler de dahil mevcut minerallerin detaylı bir haritasını çıkarmak mümkün olacak. ‘Pixl‘ adı verilen bir başka cihaz ise bilim insanlarına aynı bölgenin ayrıntılı bir elementsel ya da kimyasal kompozisyonunu verecek.

Bahsi geçen veri setini toplayan bilim insanları, biyolojik olarak önemli elementler, mineraller ve organik maddeler de dahil moleküllerin yoğunlaştığı kısımlara odaklanacak. Dr. Williford, yoğunluğun özellikle belli bir şekil içinde oluşumu varsa, oluşan bu durumun canlı formuna işaret edebileceğine dikkat çekti.

Burada bir çok farklı yolla kanıt toplamak çok büyük önem taşıyor. Bilim insanları, yalnızca görüntülü kanıtlarla Mars’ta hayat olduğuna ikna olmuyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa, bu son misyonda, kayalardan alınan örnekler Dünya’ya gelip analiz edilene kadar elde edilen bulguların ancak muhtemel canlı organizma izleri olarak tanımlanması bekleniyor.

Mars Gizemli Olmayi Seviyor

Dr. Williford,

“Şekiller, belki bir katmandan bir katmana farklılaşan kimyasal yoğunlaşmalar veya belli katmanlarda organik maddelerin çokluğu gibi canlı organizma izleri… Umduğumuz en büyük keşifler bunlar”

Fakat, Mars’ın sırlarını öğrenmek çok da kolay değil. 2019 yılında Mars misyonundan bilim insanları, 3,48 milyar yıl önce oluşmuş stromatolit fosil örneklerini incelemek üzere Avustralya’nın Pilbara bölgesine gittiler.

Dr. Williford Mars’ta stromatolit örneklerini bulmanın Pilbara’dan çok daha zor olacağını çünkü Pilbara’daki oluşumlarla ilgili bilgilerin jeologların yıllarca sürdürdüğü çalışmalara dayandığını söylüyor. Oysa Mars’ta çalışma daha yeni başlıyor.

Istenilen Tortular Bulunamazsa Ne Olacak?

Dünyada fosilleşmiş mikropları tek tek hücrelerine kadar tespit etmek mümkün. Fakat bunları görebilmek için bilim insanları kayalardan kesitler alıp, onu kağıt inceliğine getirerek mercek altında inceleme yapmakta. Perseverance ya da başka bir robotun bunu yapması mümkün değil ve yapmasına da gerek olmayabilir. Dr. Williford bu konuyla ilgili,

“Bir mikrobun tek başına bulunması çok nadirdir. Bunlar varlarsa, topluluklar halinde yaparlar, birbirine tutundukları yapılar oluştururlar ki bunlar robot tarafından görülebilir”

sözlerine yer verdi.

Bilim insanları robotun krater yüzeyini inceledikten sonra kraterin kıyılarına odaklanmasını ve kayalardan örnekleri almasını hedeflemekte. Bunların Dünya’ya getirilip incelenmesiyle krater gölünün yaşı, ne zaman nasıl bir etkiyle oluştuğu da anlaşılabilir.

Fakat kraterin kıyılarının ilginç olmasının farklı bir nedeni daha bulunuyor. Büyük bir uzay cismi, içinde su olan kayalara çarptığında büyük bir enerji açığa çıkarır ve ısınan suların kayaların içinde dolaşmasını sağlayabilir. Sıcak su kayalardaki bazı minerallerin de erimesiyle yaşam için gerekli ortamı sağlayabilir. Perseverance’ın bu misyon sırasında kraterin kuzey doğusundaki Syrtis bölgesine gitmesi, ana görevler arasında olmasa da hedefleniyor. Syrtis, Jezero’dan da eski bir bölge ve kraterdekinden farklı bir şekilde oluşmuş karbonatlı minerallerin bulunabilme ihtimali mevcut.

Mars’in Gizemleri Yavaş Yavaş Çözülecek

Araştırma sonucunda, geçmiş yıllarda Mars’ta yaşam olduğuna dair işaretler bulunamasa da incelemeler sona ermeyecek. Dünyaya geri getirilecek kaya örnekleri üzerindeki incelemeler bu bakımdan çok önem taşıyacak.

Bunun yanında araştırma yeni sorular ortaya atabileceği gibi yeni cevaplar da verebilir. Ufak ve çalışkan Perseverance robotu bildiğimiz her şeyi sansasyonel bir şekilde değiştirebileceği gibi, Mars’ı daha iyi anlamak için bize yeni ipuçları sağlayarak yeni bir sayfa açmamızı da sağlayabilir.

Yorum yapın