Nikah İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Nikah işlemleri için 2020 yılında istenen belgeler kanuni zorunluk gereği belediyelerce istenen temel belgelerden oluşur. Nikah için gerekli evraklar evlenmek isteyen kişilerin hem evlenmeye istekli olduklarını hem de sağlık ve yaş ile ilgili şartlar açısından evlenmek için uygun olduklarını ispatlar. Evlenmek için gereken evraklar nikah kıyılması için başvuru yapılan belediyeye teslim edilir. Belediyeler evraklar üzerinde gerekli yasal inceleme ve soruşturmaları yaptıktan sonra uygun görüldüğü ancak nikah randevusu alınan gün çiftlerin nikâhını kıyarlar.

Nikah Kıyabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Nikah kıymak isteyenlerin sağlaması gerekli olan şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Evlenmek için yasal yaş şartı 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Ancak 17 yaşını doldurmuş kişiler her iki tarafından da anne ve babasının yazılı izni ile evlenebilir ancak anne ve babaların bu izni nikah dairesine şahsen gelerek ve ıslak imza ile vermesi gerekir.
 • 16 yaşını doldurmuş kişiler ise zorunlu hallerde ve mahkeme kararı ile özel izinle evlendirilebilir.
 • Yeni boşanmış kişilerin iddet müddeti olarak başka bir kişiyle evlenmeden önce 300 gün beklemesi şarttır. Ancak kişilerin talebi ile bu 300 günlük süre mahkemeden izin alınarak kaldırılabilir.
 • Çiftlerden birisi nikah başvuru işlemleri diğeri adına yürütebilir ancak bu durumda diğer kişinin noter onaylı ve evlilik işlemlerini yapabileceğine ilişkin özel vekaletname getirmesi gereklidir.

Nikah İçin Hangi Evraklar İstenir?

Nikah kıymak isteyenlerin hazırlaması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Devlet hastanelerinden veya ilçe sağlık müdürlüklerinden alınacak ve aile hekimi tarafından onaylanmış hemoglobinopati tetkiklerinin yapıldığını gösteren sağlık raporu,
 • Başvuru sahiplerinin resimli ve yasal kimlik belgeleri,
 • Çiftlerin her birinden 5 er adet vesikalık resim,
 • Eşinin soyadı ile kendi soyadını beraber kullanmak isteyen kadınlardan bu talebine ilişkin yazımı ve imzalı dilekçe,
 • Yabancı uyruklu kişilerden pasaportunun aslı ve ayrıca noter onaylı tercümesi,
 • Yabancı uyruklu kişilerden yeminli tercüman onaylı bekarlık ve yasal yaşını gösterir doğum belgesi aslı ve tercümesi,
 • Kişinin son 300 gün içinde boşanmışlığı söz konusu ise mahkemeden alınacak iddet kararı,
 • 18 yaşından küçükler için aile izinleri ve mahkeme kararı,
 • 65 yaşından büyük kişiler için evlenmeye elverişli olduğunu gösteren aile sağlık merkezinden alınacak aile hekimi raporu.

Nikah için gerekli evrakların asılları olarak şekilde belediyeye teslimi esastır.

Nikah Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlenmek için nikah işlemlerine başvuru yapmak için başvuru kanalı il ve ilçe belediyeleridir. Ancak son yapılan düzenleme ile müftülüklere de nikah kıyma yetkisi verilmiştir. Diğer yandan yurt dışında bütün konsolosluklar da nikah başvurusu alma ve nikah kıyma işlemlerine yetkili kılınmıştır. Nikah başvuru aşamaları sırasıyla şu şekildedir:

 • Nikah için istenen evrakların temin edilmesi,
 • Belediyelere nikah tarihi için başvuru yapılması (günümüzde belediyeler ön başvuruları internet sitelerinden online olarak alabilmektedir),
 • Belediye tarafından talep edilen nikah belgelerinin belediyeye şahsen teslim edilmesi.

Nikah İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Nikah kıymak isteyenlerden talep edilen sağlık raporu ancak kanunen yetkili sağlık kurumlarından alınır. Nikah için gerekli evraklar arasında yer alan sağlık raporunu aşağıdaki kurumlar verebilir:

 • Devlet hastaneleri,
 • Şehir hastaneleri,
 • İlçe sağlık müdürlükleri ve bunları yetkili kıldığı devlete ait klinikler,
 • Verem savaş derneği,
 • Aile sağlığı merkezleri.

Nikah için istenen sağlık raporunda kan analizlerinin mutlaka yapılmış olması ve raporun resimli ve imzalı kaşeli olması gereklidir. Sağlık raporunda evlenmek için elverişli olmayan kişiyle evlenmek için karşı tarafın yazılı rızası aranır.

Yorum yapın