Operatörler Türleri Nelerdir?

Matematiksel Operatörler

Matematiksel operatörler + – / ve * dir.

+ : Toplama Operatörü
– : Çıkarma Operatörü
* : Çarpma Operatörü
/ : Bölme Operatörü

Matematikte kullanıldığı gibi integer veri tipleri arasında kullanılabilirler ancak diğer türlerde bu geçerli değildir.Bu operatörleri özellikle kullanırken dikkat edilmesi gereken etken aynı tür değişkenlerin kullanılmasıdır.
Örneğin;
float + int = yanlış
float + float = doğru

Karşılaştırma Operatörleri

> : Büyüktür Operatörü
Sol tarafa yazılan değer sağ taraftaki değerden büyükse koşul gerçekleşmiş olur

< : Küçüktür Operatörü
Sol taraftaki değer sağ taraftaki değerden küçük ise koşul gerçekleşir

>= : Büyük Eşit Operatörü
Sol taraftaki değer sağ taraftaki değerden büyük veya eşit ise koşul gerçekleşir

<= : Küçük Eşit Operatörü
Sol taraftaki değer sağ taraftaki değerden küçük veya eşit ise koşul gerçekleşir

Örneğin;

6>7 koşul doğru
6<7 koşul yanlış

Mantıksal Operatörler

Ve Operatörü ( && )

Operatörün kullanımında her iki tarafada birer koşul yazılır eğer her iki koşulda doğru ise && operatörü doğru sonuç üretir ve koşul gerçekleşmiş olur

Örneğin;
(6<7 && 7<8) bu doğru bir sonuç üretir.

Ve operatörü yanlızca her iki taraftaki koşulda doğru ise koşulu gerçekleştirir aksi hallerde herzaman yanlış sonucunu üretir.

Veya Operatörü( || )

Bu operatörün kullanımındada her iki tarafa birer koşul yazılır iki koşuldan yaznlıca biri yada her ikisininde gerçekleşmesi durumunda koşul gerçekleşmiş olur.

Örneğin;
6>7 || 7>8 : Yanlış
6>7 || 7<8 : Doğru
6<7 || 7>8 : Doğru
6<7 || 7<8 : Doğru

Veya operatöründe ise sadece her iki tarafta yanlış ise koşul gerçekleşmez

Eşittir Operatörü(=)

Eğer operatörün iki tarafındaki değer birbirine eşit ise koşul gerçekleşmiş olur

Örneğin;
6=6 koşul doğru

Değildir Operatörü(!)

Eğer iki ifade birbirine eşit değilse koşul doğru olarak gerçekleşir.

Örneğin
!6=8 koşul doğru
!9=9 koşul yanlış

Bu konu hakkında örneklerin yapılabilmesi için koşul yapılarının bilinmesi gerektiği için bu konuda C kodu vermedim ama bolca örnek ile gösterdim. Bir dahaki makalede koşul yapılarını öğrenince bolca bu operatörler ile alakalı örnekler yapacağız.

Yorum yapın