Öykü (Hikaye) Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

Önceden yaşanmış ve ya yaşanması olası olayların anlatıldığı esere öykü adı verilmektedir. Öyküde anlatımında detaylara çok girilmemektedir. Kişi ya da kişiler, mekan veya mekanlar, zaman öğelerini içinde bulunduran öykü sanat eseri niteliği taşımaktadır.

Öykünün diğer adı hikayedir. Tek olay üzerinden yazılan hikaye de kişi sayısı adır. Hikaye de anlatılan olayın yaşandığı zaman aralığı ise dar kapsamlıdır. Hikayelerde olaya, kişiye yorum yapılmaktadır. Dünyada öykünün ilk örneği Boccacio isimli yazarın Decemeron isimli hikayeleridir. Okuyucu tarafından tercih edilen bu eserler en çok okunan sanatsal çalışmalar arasında yer alıyor.

Öykü Çeşitleri Nelerdir?

Olayı esas alan öykü türünde ilgi çekici olay ile okuyucu öyküye sürüklenmektedir. Serim bölümü başlangıç olmaktadır. Düğüm bölümde olay anlatılırken çözüm bölümünde olay sonuçlanmaktadır. Maupassant tarzı öykücülük ismi verilen bu öykü türünde Reşat Nuri Güntekin ve Ömer Seyfettin başta olmak üzere diğer yazarlarında eseri mevcuttur.

Durum öyküsünde ise yaşamın bir kesiti etrafında yoğunluk göstermektedir. Kesit sunulur ya da insanlık durumunu belli ortamda okuyucuya aktarmaktadır. Durum ve ya kesit öyküsü denen bu türde dünyada ilk örneği A. Çehov vermiş bulunmaktadır. Çehov tarzı öykücülük de denilen bu türe Sait Faik Abasıyanık bizim edebiyat tarihimiz de ilk örneklerini vermiş bulunmaktadır.

Öykünün Oluşumu

Yoğun ve öz anlatım yapılan öyküde yazar, anlatımında kendi üzerinden anlatma yolunu seçer ise yazarın bakışından hikayeyi okuruz. Bu anlatım tarzına birincil kişili anlatıcılı denilmektedir. Diğer bir anlatım türü ise daha objektif olan üçüncül kişili anlatıcı tekniği olmaktadır.

Bu yöntemde yazar sadece gözlemlerini dile getirerek anlatmaktadır. Burada öykünün okuyucunun kendi bakış açısıyla şekillendirip okumasına açık olmaktadır. Olay ve durum öyküyü oluşturan esas unsur olmaktadır. Diğer öğeler bu öğenin etrafında örgütlenmektedir. Yaşamın içerisinde olmuş ve ya olası her konuyu olay olarak değerlendirebiliriz.

Esas amaç insanı anlatmak olduğuna göre insan da önemli bir öğe olmaktadır. Kişi sayısının az olduğu hikayeler bu yönüyle de romandan farklı olmaktadır. Günümüzde öykü türünde ki eserler okuyucular tarafından en çok tercih edilen eserler arasında yer alıyor.

Yorum yapın