Polis Memuru Olmak İsteyen Neler Yapmalıdır?

Türkiye’de milyonlarca gencin hayallerini süsleyen bir meslek olarak yer buluyor polis memurluğu. Peki bunun için neler yapılmalıdır? Öncelikle liseden veya üniversiteden mezun olunmalıdır. Liseden mezun olan bir kimse yapılan üniversiteye giriş sınavlarına katılmalı ve istenilen barajı geçmelidir.

Üniversiteden mezun olan grup ise KPSS’ye girerek gerekli puanı alır ve mülakattan sonra polis memuru olabilir veya POMEM okulunda öğrenim görerek polis memuru olabilir. Polis Meslek Yüksek Okuluna kabul gören adaylar 2 yıl boyunca yatılı öğrenim ve eğitim görür. 2 yılın sonunda başarılı bir şekilde mezun olunursa farklı yerlerde ve emniyette görevlendirilir.

Polis Meslek Eğitim Merkezinde ise eğitim ve öğretim 5 aydır. Buradan mezun olan bir aday da aynı görevlerde yer bulur. Komiser yardımcısı olmak için ise sadece lisans mezunu olan adaylar bu sınavlara girebilirler. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden mezun olan aday 2 yıl boyunca polis memuru olarak görev yapar ve 2 yıldan sonra komiser yardımcılığı sınavına girebilir. Fakat Polis Meslek Yüksek Okulunda durum böyle değildir.

Buradan mezun olan adaylar ön lisans mezunudur. Bu nedenle eğitimlerini 4 yıla tamamlamaları gereklidir. Lisans mezunu olduktan sonra bu sınava girmeye hak kazanırlar. Aynı şekilde başarı sağlar ise adaylar, komiser yardımcısı olabilirler.

Polislik İçin İstenilen Kriterler ve Şartlarlar Nelerdir?

 • Lise veya üniversiteden mezun olunması veya lisenin son sınıfında okunuyor olması.
 • T.C. vatandaşı olunması.
 • 18′ ine girmiş (reşit olmuş), 26 yaşına daha girmemiş olması.
 • Yapılan Üniversite sınavından polislik için istenilen gerekli puanı alması.
 • Sağlık Yönetmeliği’nin 6.maddesi olan şartlardan muaf olması.
 • Kadınlar için 1.62 cm. ve Erkekler ise 1.67 cm den uzun olma zorunluluğu vardır.
 • Kilo olarak ise ölçülen boy uzunluğunun 15 kg az veya 5 kg fazla farkın olmaması.
 • BKE’nin 18 ila 27 arasında olması.
 • Psikotrop maddelerin kullanılmaması ve kumar, alkol gibi alışkanlıklarının bulunmaması.
 • Kamuda çalışabilirliğinin bulunması.
 • Bir partiye üye olunmaması eğer üye ise ayrıldığını belgelemesi.

Bunların yanı sıra ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yaptığı üniversite sınavından istenilen puanı alması ve İnfazlı kişilerin barındığı yerlerde çalışıyor olmaması, ceza gerektiren işlerde veya suç işlenebilecek mekanlarda çalışmaması gerekiyor.

Devletin aleyhine işlenen suçlarda ve devletin sırlarını açığa çıkarma girişiminde bulunmaması veya böyle bir suç işlemiş olmaması, böyle suçlardan sicil kaydının olmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Yorum yapın