Psikolojinin Önemi Ve Bu Konuda En İyi Eğitim Veren Üniversiteler hangileri?

Psikolojiye olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu kadar ilgi görmesinin nedeni ruhsal alana bilimsel bakış sergilemesidir. Aslında psikolojinin pozitif bilim açısından ruhu tanımlamak ve kanıtlamak gibi bir arayışı yoktur. Bunları geleneksel inanış çerçevesinde ele alarak biyolojik güdülenmelerdeki etkisini araştırarak konu edinir.

Ancak bu bile psikolojiye ilgi uyanmasında başlı başına bir nedendir. Psikolojide dengeli insan modelindeki normal ve normalin dışına taşan davranış eğilimleri ele alınır. Bir davranışta ‘eğilim’ öne çıkmışsa normalin ötesine geçilmiş demektir. Psikoloji ise böylesine geniş bir alanda, insanların normal ve dengeli bir çizgide istikrar sağlamasındaki kuralları çizmeye çalışır.

Bu ilginç konular psikoloji bölümüne ilgiyi de uyandırmaktadır. Çok eskiden felsefeye bağlı olan bu bölüm, daha sonraları sosyoloji gibi felsefeden ayrılarak ayrı bir branşa dönüşmüştür. Psikolojinin son yıllardaki bu popülerliğinde vakıf üniversitelerinin önemli bir katkısı olmuştur. Özellikle Koç, Sabancı, Bilkent üniversitelerindeki hızlı puan yükselişi ve çok kaliteli eğitim sunması psikolojiyi bölüm tercihlerinde gündeme oturtmuştur. Devlet statüsündeki Boğaziçi, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi’ndeki kaliteli eğitim de bu popülerliği en üst düzeylere çıkarmıştır.

Ancak tercihlere bakıldığında vakıf üniversitelerin daha çok öğrenci aldığı görülmektedir. Klinik psikolojide yüksek lisans yapılması halinde terapi amaçlı özel muayene açabilme imkânı bu bölüme ilgiyi daha fazla uyandırmıştır. Peki Türkiye’nin en iyi Psikoloji eğitimi veren okulları hangileridir? Devlet üniversiteleri için sıralanırsa; Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul ve Ankara Üniversiteleri ilk beş sırayı paylaşır. Vakıf üniversiteleri için ise Koç, Bilkent ve Bilgi üniversiteleri öne çıkmaktadır.

Yorum yapın