Simya Nedir?

Modern kimyanın ortaya çıkmadığı ve 17. yüzyıla kadar etkisin sürdüren, farklı maddelerin karışımı ile, yine farklı bir madde elde etme çabası içinde olan kişiye simyacı, uğraşmış olduğu alana ise simya adı verilmektedir.

Bu faaliyete kısaca örnek vermek gerekirse, değeri olmayan madenleri altına çevirme çabası, hayatı sonsuzluğa taşıyacak ölümsüzlük iksirinin bulunması gibi çalışmalar simyanın kavramına, bu işlerle uğraşan kişilere de simyacı anlamı verilmektedir.

Simyanın Tarihi

Yapılan bir çok çalışma göstermektedir ki, günümüzden 2500 yıl öncesine kadar simya faaliyetlerinin var olduğu yönündedir. Eski medeniyetler içerisinde simya faaliyetleri ile uğraşanlar başta eski Mısır, Hindistan, Mezopotamya medeniyetleri, İran ve Çindir.

Bu medeniyetlerin dışında, Roma imparatorluğu coğrafyası, klasik Yunan dönemi, bir çok önemli İslam başkentleri ve 19. yüzyılın sonuna kadar Avrupa’nın bir çok bölgesi, simya ile oldukça yakından ilgilenmiştir.

Simyacılar genellikle bulundukları her dönemde, halkın büyük bir kesimi tarafından, sözde bilim adamı, kaçık, hatta şarlatan gözüyle görülmüştür. Halkların simyacıları bu gözle bakmasının temel sebebi olarak da, kurşunu altına çevirmeye çalışmaları, hayatlarının büyük bir bölümünü inanılmaz ilaçlar ve iksirler hazırlamaya çalışmaları sebep olmuştur.

Ancak benim şahsi görüşüm simyacılara karşı bu yönde değildir. 2500 yıllık bir tarihe sahip olan simya çalışmaları, bu zaman zarfı içerisinde binlerce simyacı ortaya çıkarmıştır. Bu binlerce simyacının hepsinin kaçık olacağı fikri beni pek tatmin etmemektedir. Yani bu insanların büyük bir bölümü bana göre kaçık değildiler. İnandıkları ve bildikleri bir şeyler mutlaka vardı. Bir şeyleri bilmeseydiler, ömürlerini bu yollara harcamazdılar.

Bazı simyacıların kariyerlerine bakıldığı zaman pekte şarlatan veya kaçık gibi durmadıkları ortadadır. Dönem dönem yaşamış bazı simyacılar, bulundukları dönemin önemli bilim adamları, entelektüelleri ve akademisyenleri oldukları aşikardır.

Simyanın Hedefleri

 • Değersiz metalleri değerli metalleri dönüştürmek
 • Ölümsüzlük iksirinin oluşturulmaya çalışılması
 • İnsan hayatını, özellikle düşünce ve beyin mekanizmasını önemli ölçüde değiştirmek

Bazı Ün Yapmış Simyacılar

 • El- Razı
 • Thomas Norton
 • Nicolas Flamel
 • Johann Rudolf Glauber
 • Ebu Musa Cabir Bin Hayyan
 • Robert Boyle

Simya Hakkında

 • Simya işlemleri deneme yanılmaya dayalıdır
 • Simya kesinlikle bir bilim dalı olarak geçmez
 • Simyada sistematik bilgiler bulunmamaktadır
 • Simyada yapılan çalışmalar, teorik bir temele dayandırılamaz
 • Simyada tecrübelerden gelen bir bilgi birimi oluşmamıştır.

Yorum yapın