Stres Nedir?

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan stres, insanların yaşam kalitesini pek çok hastalıktan daha fazla etkilemektedir.

stres kişiyi rahatsız eden ortamın (gürültü, baskı, yoğun çalışma) ortaya çıkardığı herhangi bir düzen bozukluğuna organizmanın verdiği cevaptır aslında. Bazılarında bu tepki pozitif etkiler (Enerji fazlası, erken uyarılmış davranışlarda bulunma gibi…) şeklinde de ortaya çıkabilir.

Tıp çevrelerinin stresi açıklamada kullandığı “spesifik olmayan tepki” kavramı ise, organizmanın her durumda aynı tepkileri vermeyeceği gerçeği üzerine kuruludur.

Yoğun çalışma hayatı, rol çatışmaları, engellenme, zamanın yetersizliği gibi etkilerin neden olduğu stres, insan sağlığı üzerinde ciddi tahribatlara da yol açmaktadır. Öldürücü olmayan stresin aynı AİDS gibi, kanser gibi ciddi tehlikeleri vardır. Çünkü stres aynı AİDS gibi bağışıklık sistemini zayıflatıp her tür hastalığa karşı savunmasız bırakır ve AİDS ile kıyasla çok daha yaygındır.

Stresten Kaçınmak Mümkün Mü?

Stres, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Eğer hayatımızdan stresi bütünüyle çıkarma hedefine yönelirsek bocalamaya başlarız. Stres, bir yandan çevredeki uyaranlara karşı direnme fırsatı yaratır. Sıfır stres, ölümdür. Çünkü, bu durumda kişi gelen etkilere tepki vermeye yetecek enerjiden yoksun demektir. Aşın stres de ölümcül etkiler yaratabilir. Çünkü bu durumda birey aşın enerji sarf etmekte ve tükenmektedir. Çözüm, her bireyin kaldırabileceği ölçüde stres ile doyumlu ve olumlu bir hayat sürdürebilmesidir.

İyi̇ Stres, Kötü Stres

Stres, iyi ve kötü stres olmak üzere ikiye ayrılır. İyi stres; motive edici, doyum ve yaşama sevinci veren stres çeşididir. Kötü stres ise, insanın kendine güvenini kaybetmesine yol açan, yetersizlik duygularına yönlendiren, çaresizlik, umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaratan strestir.

Yorum yapın