Su Ürünleri Fakültesini Kazanabilir Miyim?

Su ürünleri mühendisliği son dönemlerde oldukça rağbet görülen ve ihtiyaç duyulan bir dal haline gelmiştir. Bu fakültelere girip, eğitim almak adına, sınavlara çalışan öğrenciler, eğitim bazında neler alıyor ve mezun olduktan sonra nasıl bir çalışma içine giriyor, kısaca bir göz atalım.

Su ürünleri mühendisliği yaratıcı, girişimci ruha sahip, tam donanımlı, konusunda uzman, kendine güvenen, çözüm üretme kabiliyeti bulunan bireyleri topluma kazandıran bir bölümdür. Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde etkin araştırma yapabilen, konularını geliştirebilen, bilgi üreten ve alanında lider olan kurumlar ve kişilerin işbirliğinden doğan bir daldır. Su ürünleri sektörünü geliştirmek, sorunlara çözüm bulmak ve iş kolunu artırmak adına yapılması gerekenler; mesleki eğitimi almış ve kendini yeterli gören, sorun çözme yeteneğini geliştiren ve özgüven sahibi mühendisler ve bilim insanlarını topluma kazandırmak, yeni teknolojiye ayak uydurmak ve bunu ileriye taşıyabilmek, kültürü yapılabilecek yeni türler kazandırmak, karşılaşılan sorunlara yönelik projeler geliştirebilmek, Avrupa Birliği ortak balıkçılık politikası kapsamı dahilinde hem ülke balıkçılığını hem de bölge balıkçılığını geliştirebilmek adına uygulanması gereken maddelerin güncellenmesi, sulak alanların korunma altına alınması, biyo çeşitliliğin artırılarak, türlerin devamlılığının sağlanması, eğitime yönelik faaliyetlerin artırılması, bilimsel ve sektörel araştırmaların geliştirilmesi gibi birçok faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Çevresel etkenlere ve avcılığa bağlı olarak, iç su ve deniz kirliliğinin oluşması, ekolojik değişikliklerin yaşanması, balık türlerinin azalması hatta yok olma durumuna gelmesi, kaynakların tahrip edilmesi, kaynakların verimli bir şekilde kullanılarak, işletilebilmesi su ürünleri mühendislik dalının önemini açıkça vurgulamaktadır. Doğal kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilmek, taşıma, depolama, yem üretimi, gelişen bilgi ve teknolojinin su ürünleri ile ilgili adımlarda kullanılabilmesi gibi konular bu mühendislik dalı altında yer alan önemli maddelerdendir.

Yorum yapın