Türk Mitolojisi ve Türk Mitolojik Unsurları Nelerdir?

Türklerin zamanında inandıkları birtakım mitolojik öğelerin tamamına Türk mitolojisi denmektedir. Eski insanların anlattıkları efsaneler, ortak inanç olan Tengricilikten öte genellikle kültürel ve sosyal temalar ile kaplıdır. İslam kabul edildikten sonra bazıları değiştirilmek zorunda kalınmıştır. Dünyanın en eski destanlarından birisi olan Dede Korkut Hikayeleri‘nde bolca geçen mitolojik öğeler vardır. Bu destanın orijinali Dresden ve Vatikan kütüphanelerinde yer almaktadır. Eğer detaylı bir şekilde incelenirse birçok mitolojik öğeyi görebileceğimiz her yerde yazmaktadır.

Türk mitolojisi zamanla değişmiştir. En başlarda tek bir tanrıya inanıyorlarken İslam’ın kabulüne doğru birden fazla tanrıya inanmaya başlanmıştır. Bunların yanında Türkler zamanla birlikte yaşadıkları Mani dini, Zerdüştlük ve Budizm’den birçok izi taşımaktaydı. Bundan dolayı birçok inanç barındırdığı için Türk mitolojisi demek yerine Türk mitolojileri demek daha faydalı olacaktır.

Mitoloji dendiğinde akla efsane bilimi gelmelidir. Genellikle eski zamanlarda yaşayan insanların yaşam stilleri, o zamanların doğa olayları ve sosyal ilişkileri konu olarak belirlenir. Çoğunlukla insanüstü varlıkların ve insanların başlarından geçen efsanevi olaylar ve masallar bütünüdür. Sürekli destanlara benzetilse de birçok farkları bulunmaktadır. Destanların hepsi temel olarak tarihi olaylardan bakılarak oluşturulmuş, hayal ürünü ve imkânsız olan öğeler barındırmaktadır. Eğer bu hayal ürünü ve imkânsız öğeler çıkartılırsa ortaya tarihin gerçekleri kalmaktadır. Fakat mitolojilerde gerçeklikten asla söz edilmez ya da herhangi bir tarihi olaydan alınmamıştır.

Mitolojik ögelerin oluşmasındaki en önemli faktör eski dönemlerdeki insan ırklarının yaşamış oldukları doğa olaylarını doğaüstü güçlere bağlamasıdır. Bu güçlerin ne olduğunu çözememeleri sonucunda hayal güçlerinde kendi güçlerini yaratırlardı. Bu doğaüstü güçler o kadar insanüstü özellikler ile yüklenirdi ki eski zamanlarda yaşayan insanlar onları kahraman ilan ederlerdi.

Türk Mitolojilerindeki Mitolojik Ögeler Nelerdir?

  • Ülgen: Mitolojik hikâyelerde ve çoğu destanda inanılan en büyük tanrıya denmektedir.
  • Umay: Hayvanların yavrularını koruyabilen dişi tanrıya denir.
  • Suyla: Yerde yaşadığına inanılan bir ruhtur. İnsanları korur.
  • Işık: Hayat verici bir özelliğe sahiptir.
  • Rüya: Gelecekte oluşacak felaketler rüya ile gösterilir ve gereken önlem alınır.

Yorum yapın