Türkiye Gezi Rehberi

Türkiye’ye Hoşgeldiniz

Asya ve Avrupa kıtası arasında kalan, metropol şehri İstanbul sayesinde bu iki kıtayı birbirine bağlayan ülkemiz Türkiye’dir. Arasında kaldığı ülkelerin yanı sıra dört mevsiminde sıcak, soğuk ve ılıman iklimin hakim olduğu gözlemlenmektedir. Sıcaklığın her yörede aynı zamanda farklı olmasından dolayı inanılmaz bir kültür farklılığı ve doğal zenginliklerin farklılığı ortaya çıkmıştır. Türkiye, dünya üzerinde ilgisini hem politik hemde turistik olarak çokça çekmektedir. Gezilecek yerlerinde popüler ve üç büyük din açısından önem arz eden turistik yerler, her insanın görmek isteyeceği Peri Bacaları gibi doğal anıtlar ve buraya gelmek için daha bir çok sebep vardır. Türk ırkının binlerce yıldır hakim olduğu Anadolu topraklarında hala yerini alan Türkiye hem Kürt, Laz, Çerkez, Türk ve diğer tüm ırkları’da vatan topraklarında barındırabilecek kültür seviyesine sahiptir. Yabancı turistlerin hoşgörü ile karşılandığı, dört bir tarafı denizler ile çevrili, her deniz kıyısının farklı bir iklim türüne sahip olduğu ülkemizin 81 ili, 919 ilçesi ve 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır.

Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu olmak üzere 7 bölgeden oluşmaktadır. Her bölgesinde birbirlerine yakın olsalar dahi farklı rüzgar yönleri mevcuttur. Denizi olmayan tek bölge ise İç Anadolu bölgesi olduğu için Türkiye’de Ankara ve Kayseri gibi illerimizde deniz görmedikleri hakkında sosyal medya’da konuşulur. Sıcak deniz görülen bölge ise Akdeniz bölgesidir. Soğuk illerimiz Güneydoğu Anadolu bölgesine doğru daha çok artmaktadır. Kars, Artvin, Bartın gibi illerin ve bu şehirlere komşu olanlar ortalama olarak daha soğuk bir ortamda yaşamaktadırlar. Kış mevsiminde inanılmaz bir kar hakimiyeti olan illerimizin aksine İstanbul, Antalya, İzmir gibi illerimizde ise maksimum 1 ay boyunca kar hakimiyeti olmaktadır.

Türkiye, Cumhuriyet ve Demokrasi ilkeleri ile yönetilen bir ülkedir. Kurucusu Atatürk olan ülkemizin 6 ilkesi Laiklik, Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, İnkılapçılık ve Milliyetçilik’tir. Şu zamana kadar Türkiye’de 12 cumhurbaşkanı hizmet vermiştir. Atatürk ile başlayan Cumhurbaşkanlığı şu anda günümüz itibari ile Recep Tayyip Erdoğan’dadır. 1923 yılından beri toplamda 41 başbakanın bakanlar meclisini yönettiği bilinmektedir. Günümüzün son başbakanı ise güncel olarak Binali Yıldırım’dır. 21 Temmuz 1946 yılına kadar tek partili sistem olmasa’da sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile demokrasi yönetilmekteydi. 1946 seçimlerinden sonra ise çok partili döneme geçiş yapan Türkiye, günümüze kadar onlarca siyasi parti arasında karşılaştırıldı. Siyasi rejimler Türkiye’de bir namus ve vicdan olarak sayılmaktadır. Halk tarafından siyasetin önemsenmesi Avrupa ve dış ülkeler arasında siyaseti önemseme oranı katlarca fazladır. Son 2019’da yapılan belediye başkanlığı seçiminde %84 katılımcı oranı ile inanılmaz bir katılımcı oranına imza atılmıştır. Buda Türkiye’deki vatandaşların ülkesini ne kadar koruduğunu ve vatanseverlik derecesini göstermektedir.

Ekonomisi ise dünyadaki 194 ülkeden 17. sırada olmaya hak kazanmıştır. Türk vatandaşlarında ülke sınırları içerisinde açlık sınırına dayanan çok fazla aile yoktur. Asgari ücret 2000 TL ve ekonomi yükseldikçe genel olarak her sene artış göstermektedir. Para birimi Türk Lirası’dır. Liderlik koltuğunda olan ilk 3 para birimine göre ortalama 5 ila 10 kat daha düşük durumdadır. Halk metropol şehirlere köylerden iş hayalleri ile akın edip İstanbul başta olmak üzere Ankara ve diğer kalabalık büyük şehirlerin nüfusunu büyük ölçüde arttırmıştır. Farklı yörelerden göç edildiği için göç alan bu şehirlerde her semt ve ilçelerde farklı kültür gözetilmektedir. Tarım alanları ve hayvancılığı gelişmiş olan Türkiye’de dış ülkelere yapılan ihracat 168 milyar doları aşmıştır. Teknoloji ürünlerinden tarım ürünlerine kadar her alanda ihracat aktif olarak yapılmaktadır. Nüfus metrekare başına düşen kişi sayısına göre normaldir. Bu normalliğe nazaran İstanbul’da metre kare başına düşen kişi sayısı 2.850 rakamında’dır. Dünya üzerinde’de ciddi bir yeri olan İstanbul’un küçük Türkiye olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye’de dini rejimler ekseriyette Müslümanlık olmak üzere üç kitap dini Hristiyanlık ve Yahudilik’ten sonra Ateizm gelmektedir. %90 oranında Müslüman olan toplumun kağıtta Müslüman değilde laik ülke olarak görünse’de hem siyasi hemde politika’da Müslüman dini olduğu üzere anlaşmalara varılmaktadır. Müslümanlık dini bu kadar hakim olsa’da her dini insanlar özgürce yaşayabilmektedir. Hemen hemen her şehirde antik çağa kadar uzanan dinlerin tapınakları bulunmaktadır. Yüzlerce Caminin yanı sıra Sinagoglar ve Kiliseler’de diğer dinlerin cemaatleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu dinin mensupları eğer bir Türk vatandaşı ise oy kullanma hakkına sahiptirler. %90’lık oranı kapsayan Müslüman kesim ise Sünniler, Aleviler ve Selefiler olarak üçe ayrılmıştır. Alevi mezhebine sahip olan insanlar %20’lik dilimi, Sünniler %70’lik ve geri kalan mezhepler ise %10’luk dilimi kapsamaktadır. Mersin, Tunceli ve Siirt illerinde Alevilik ve diğer geri kalan tüm illerde ekseriyet olarak Sünnilik hakimdir.

1071 yılında başlayan Türklerin tarih serüveni şuanda Türkiye ülkesi adı altında devam etmektedir. Selçuklu devletinin ve Osmanlı imparatorluğunun dünyada kurduğu büyük otoriteden sonra 1. ve 2. Dünya savaşları sonucunda topraklarının milyonlarca dönümünü kaybederek 783.562 kilometrelik bir alanda Yunanistan ile komşu sınırında tarih serüveninde yerini hala korumaktadır.

Nüfus Ve Yüzölçümü

Her yıl yüz binlerce insan sayısı ile artış gösteren nüfus, 2017 yılından beri toplamda 3 milyon 600 bin artmıştır. Her sene artmaya devam ediyor ve muhtemelen 2080 yıllarına kadar doğum oranı ölüm oranından fazla olarak seyredecek.

Türkiye Haritası

81 ili ve 919 ilçesi ile Türkiye haritası karşınızda. 783 bin 562 kilometre kare yüz ölçümü vardır.

Türkiye’nin Özellikleri

Köklü tarihi, doğal güzellikleri ve kültürü ile Türkiye, geçmişte yaşam sürmüş uygarlıkların günümüzde bile izlerini ve kültürlerini taşıyan benzersiz ülkelerden biridir. Türkiye tam olarak Asya, Avrupa ve Afrikanın kesişim noktasında yer almaktadır. Ülkemizin büyük bir bölümü Asya Kıtasında yer almaktadır. Marmara Denizinde yer alan İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı Türkiye’yi Asya ve Avrupa olarak ayırmaktadır. Buradaki boğazlar ülkemiz için oldukça önemlidir. Ege Denizine ve Karadenize geçiş sağladığı için buradan çok fazla gemiler geçmektedir. Batıda Yunanistan ve Bulgaristan, doğuda Ermenistan, Azerbaycan ,Gürcistan ve İran , güney kısmında Suriye ve Irak yer almaktadır.

Ülkemizin üç tarafı denizler ile çevrilidir. Bu nedenden dolayı sahil kesimi şehirlerimiz oldukça fazladır. Kuzeyinde Karadeniz, kuzeybatısında Marmara Denizi, güneyinde Akdeniz ve batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Ege Denizinde yer alan çoğu adadan sadece Gökçeada ve Bozcada Türkiye’nin toprakları olmaktadır.

Ülkemiz yedi bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Bu yedi bölge Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ,İç Anadolu Bölgesi , Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. Karadeniz Bölgesi ülkemizin kuzey tarafında bulunur ve altıda birini kaplamaktadır. Marmara Bölgesi ise Karadeniz’in batısında Ege Bölgesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Akdeniz Bölgesi güney kısmında diğerleri ise Anadolu kısmında bulunmaktadır.

Ülkemizin ortalama yüksekliği 1132 metre’dir. Genel olarak bu yükseklik batıdan doğuya gidildikçe artmaktadır. Türkiye’nin yaklaşık üçte biri orta yükseklikte yaylalar , ovalar ve dağlar kaplamaktadır. Anadolu Bölgesinde ve Karadeniz Bölgesinde Kuzey Anadolu sıra dağları , Akdeniz ,Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgemizde Toros sıradağları yer alır. Türkiye’nin en uzun dağları Doğu Bölgesinde yer alır. Bu dağların ilk başında 5,137 metre ile Ağrı ilimizde bulunan Ağrı Dağıdır. Ülkemizin en yüksek dağ olma özelliği taşımaktadır.

Türkiye’de çok fazla akarsular, nehirler ve doğal göller bulunmaktadır. Bunların içlerinden en büyük doğal gölü ise Van ilinde yer alan Van Gölü’dür. Ülkemizin en tanınmış olan gölü ise İç Anadolu’da yer alan Tuz Gölü’dür. İsminden de anlaşılacağı üzere gölün büyük bir kısmı tuz ile kaplıdır. Ülkenin tuz üretiminin çoğu burada olmaktadır. Aynı zamanda ülkemizin derinliği en az göllerinden biridir. Herhangi bir akıntısı bulunmadığından dolayı kapalı havza gölüdür. Ülkemizde bilinen en önemli nehirler Aras Kura , Fırat ve Dicle’dir. Bu nehirler Türkiye topraklarda oluşmuştur ancak sınırımızın dışındaki su bölgelerine dökülmektedirler. Akarsu olarak en büyük ise Kızılırmak’tır ve ülkemizde oluşum ülkemiz sınırları içerisine dökülmektedir.

Türkiye sınırları içerisinde çok fazla fay hattı bulunmaktadır. Çeşitli fay hatları yoğun olarak Marmara Bölgesinde geçmektedir. Türkiye deprem ülkelerinden biridir ve oldukça risk altındadır. Topraklarımızda en çok deprem olan fay hattı Kuzey Anadolu fay hattıdır. Bu fay hattı üzerinde 1939 Erzincan Depremi, 1943 Tosya-Ladik depremi, 1999 Gölcük depremi ve Ekim 2011 Van depremi olmuştur. Bu depremlerde pek çok insanımız hayatını kaybetmiştir.

Her mevsimi görebileceğiniz Türkiye’de üç farklı iklim bulunmaktadır. Bölgeler arasında iklim farklılıkları görülmektedir. Hatta aynı bölge içerisinde bile farklı iklim tipine rastlanabilir. Fakat ülke genelinde ılıman bir iklim hakimdir. Ege ve Akdeniz bölgeleri kıyılarında görülen Akdeniz iklimi ile yaz ayları sıcak ve kurak geçmektedir. Kışları ise ılık ve yağışlıdır. Bu bölgelerin bitki örtüsü Makidir. Karadeniz Bölgesinde ılıman okaynus iklimine rastlanılmaktadır. Bu yüzden neredeyse her mevsim yağış görülmektedir. Karadeniz’in doğusunda yıllık yağış miktarı 2000-2500 milimetre’dir. Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olduğundan doğal bitki örtüsü Ormandır. Marmara Bölgesinde geçiş iklimi görülmektedir. Hem Ege hemde Karadeniz iklimi bu bölgede görülmektedir. Akdeniz Bölgesinde Akdeniz iklimi görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kış ayları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Ayrıca bu iklim tipi Torosların denize bakan bölgelerinde de görülmektedir. Akdeniz Bölgesinin doğal bitki örtüsü Makidir. Türkiye’nin iç kesimlerinde İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Karasal iklime rastlanır. Yaz ayları aşırı sıcak ve kurak, kış aylarında soğuk ve kar yağışlıdır. Bu bölgelerde daha ilkbahar aylarına kadar kar yağışı görülmektedir. Ayrıca sıcaklıklar -30 ve -40 dereceye kadar düşmektedir. Yaz ayların en sıcak günleri ise Temmuz ve Ağustos aylarında görülür sıcaklık 30 derecenin üzerinde olmaktadır.

Çok fazla iklim çeşitliliği nedeniyle pek çok tarım ürünü ülkemizde yetişmektedir. İç Anadolu Bölgemizde baklagiller, tahıllar, şeker pancarı ve patates, Trakya bölgesinde ayçiçeği, Ege Bölgesinde tütün, turunçgiller ve zeytin, Akdeniz Bölgesinde turunçgiller sebze ve seracılık , Karadeniz Bölgesinde çay, fındık tütün ve pirinç, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde pamuk, tahıllar yetiştirilmektedir. Tarım ülkemiz için oldukça önemlidir. Ekonominin büyük bir bölümüne destek olmaktadır. İhracatın çoğu tarım ürünlerinden yapılmaktadır.

Ekonomimiz gelişme ve büyüme ile oldukça değişkenlik göstermektedir. Yeni sanayileşen ülkeler arasında yer almaktayız. Büyük ölçüde gelişmiş gelişmiş bir iktisada sahiptir. Tekstil, inşaat malzemeleri, motorlu araçlar, gemiler , diğer ulaşım ekipmanları ve beyaz eşya gibi iş kollarında ülkemiz lider üreticilerden biridir. Devlet bankacılık, sanayi, iletişim ve ulaşımda önemli bir rol üstlenmektedir. Son yıllarda ise özel sektörde oldukça büyük bir gelişim sağlamıştır. Günümüzde Türkiye’nin birçok bölgesi sanayi toplumu olarak nitelenebilir.

Türkiye’nin Enleri

Ülkemizin popüler kaynakları, en büyük şelalesi en derin denizleri gibi bir çok güzelliği vardır. Turistik yerlerinin popüler olanları sayesinde dünya üzerinde turizm sektörünün en gelişmiş ülkeleri arasında top 10’a girmeyi başarmıştır. Dini turizm, doğa turizmi, mimari turizm başta olmak üzere Türkiye bütün turizm kategorilerinde başları çekmektedir. Cennet vatanı diye boşuna adlandırmadığımız yerin en derin ve büyük denizi Akdeniz’dir. Akdeniz hem Avrupa ülkelerini hemde Doğu ülkelerinin kıyısına vuran çok büyük bir denizdir. 2.350.000 kilometre karelik alana yayılmış olup en derin noktası ise 5.260 metre yani 5 kilometre kadar derindir. Aynı zamanda deniz hayvancılığı için Türkiye’ye ayrılan bölümünde önemli yer kapsar. Akdeniz deniz turizmi konusunda ülkemizde bir numaradır. Muğla ve Antalya’nın turizm’de Akdeniz’in başını çektiği ve buraya gelen turistler akın akın yaz aylarında milyonları aştığı doğru bir bilgidir. Yabancı turistlerin en çok tercih ettiği deniz olduğu’da aşikardır.

Türkiye’nin kültürel mutfağında baharatlı yiyecekler kategorisinde Adana, Urfa ve Gaziantep ön plana çıkarken zeytinyağlı yiyecekler kategorisinde İzmir, Muğla ve Balıkesirdir. Türkiye’de et ürünleri diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha pahalıdır. Tarım ve Hayvancılık hat safhada olduğu için pazar yerinde insanlar ihtiyacı olan tüm besinleri bulabilirler. Ülkenin her yöresinde farklı bir yemek kültürü vardır. Belki çağımızın gelişmiş zamanında değilde 30 yıl önce olsaydı İstanbul’dan Ege yöresine taşınıp yaşamaya çalıştığınızda yemeklere alışamayabilirdiniz.

Türkiye’nin yabancı turistler tarafından çok ziyaret edilen 5 şehri ise İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir ve Artvindir. İstanbul’a gelen turistler Marmara denizinden ziyade mimari yapıları ve dünyadaki önemli konumu için geliyorlar. Antalya, Muğla ve İzmir ise muazzam bir tatil deneyimi gerçekleştirmeye uygun denizi için insanların ilgisini çekiyor. Bu bölgelerin ekonomisin çok büyük bir kısmı turizmle sağlanmaktadır. Özellikle Antalya ve Muğla yaz aylarının gözdesidir. Deniz tatili konusunda çok gelişmiş iki şehrin kış aylarında nüfusu ciddi derecede düşmektedir. Antalya’da Manavgat şelalesi, Muğla’da Fethiye ve Ölüdeniz instagram için mükemmel seçeneklerdir. Tüm ırkların geldiği bu tatil bölgelerinde farklı kültürleri öğrenebilirsiniz.

Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür. Bulunduğu şehirden ismini almıştır. Van Gölü şehrin en bilindik popülaritesi olarak şehrin simgesi haline gelmiştir. 3.172 kilometre alana yayılmış büyük bir su kütlesidir. Van Gölü’nün sularında balık türlerinden bir tek inci kefali gölde yaşamaktadır. Sürü halinde gezen bu balıklar seyrek görünse’de nesli tükenmemiştir. En derin yüksekliği ise 451 metre ile basıncın insanın dayanamayacağı kadar derindir. Türkiye’nin en büyük şelalesi ise Tortum Şelalesi’dir. Normalde bir göldü fakat tarih boyunca üst kısmındaki duvarı aşmaya çalışan bir su akıntısı vardı ve nihayet heyelan sonucunda bir şelale oluştu, adıda Tortum Şelalesi oldu. 16. Yüzyıla kadar Türkiye’de böyle bir şelale yoktu, yaşanan heyelandan sonra oluşması bir kez daha ilgileri üzerine çekmektedir. 50 metre yüksekliği ile hem göz zevkine hitap eder hemde en yükseğidir. En kalabalık şehri 18 milyonu aşan nüfusu ile İstanbul’dur. Aynı zamanda İstanbul, Türkiye’nin ekonomisinin %10 civarını kapsadığı için başkent kadar önemlidir. İstanbul sadece ekonomik değil turizm konusunda dini turizm ve mimari turizm’de birinci sıradadır. Dünyaca ünlü üç büyük dinin simgesi olan Ayasofya Müzesi, Osmanlı imparatorluğu zamanından bu yana gelen mimari eserleri ile tam bir turizm başkentidir. Türkiye’nin en soğuk şehri Ardahan, hemen ardından’da Kars gelmektedir. Bu illerde kış aylarında çok çetin bir yaşam mücadelesi verilmektedir. En sıcak şehrimiz ise Şırnak olarak kayıtlara geçmiştir. Belki ortalama sıcaklık olarak değil ama Şırnak’ta 50 dereceyi bulan yaz günü ülkemizin rekorunu kırmıştır.

Türkiye’nin en büyük binası Diamond of İstanbul’dur. 311 metre yükseklik ile en yüksek bina olan Diamond of İstanbul, çelikten yapılma devasa uzunluğu ile gerçekten’de İstanbul’un “elması’dır”. Ülkenin gelişmiş tarım makineleri ile dış dünyaya inanılmaz bir yükte ihracat yapması ekonomiyi kalkındırıyor. Buğday 2 milyon tüketim ile en çok tüketilen tarım ürünü ve hemen ardından mısır ve pirinç gelmektedir. %90’ı Müslüman olan Türkiye’nin en büyük camisi 2019 yılında halka açılan Çamlıca Camisi’dir. Toplamda 62 bin Müslümanın aynı anda namaz kılabileceği kadar kapasitesi vardır. Ülkemizin en işlek caddesi İstanbul’un Taksime bağlı olan İstiklal Caddesi’dir. İstiklal Caddesi 15 dakikalık dümdüz yürüyüş mesafesi ile cadde boyunca popüler dükkanlar ve restoranları içermektedir. Gün içinde özellikle hafta sonu günlerinde 1 milyon’dan fazla insanın buradan yürüyüp geçtiği düşünülmektedir. Bazen öğlen saatlerinde çok kalabalık oluyor ve binlerce insanın arasında adım atılacak yer dahi olmuyor. İstiklal Caddesinin sağ ve sol sokaklarından galata kulesine rahatça bağlanılabiliyor.

Ülkenin en güvenli şehri ise Eskişehirdir. Eskişehir %60 güvenli olma oranı ile birinci sıradadır. Aynı zamanda Eskişehir Türkiye’de üniversitesinden dolayı gençlerin şehri ünvanını almıştır. Akşam saatlerinde kafelerin gençlerle dolduğu, kimsenin birbirine karşı bir suç işleyeceği ortam oluşmadığı için güvenli olması gayet normaldir. Bu şehrin sokaklarında Katar’da %86 güvenlilik oranının yanı sıra güvenli bir şekilde dolaşıp gezebilirsiniz.

Yorum yapın