Türkiye’deki Siber Güvenlik

Siber uzay, ABD Savunma Bakanlığınca ‘İnternetin bulunduğu telekomikasyon ağları ve bilgisayar sistemleri de kapsayan küresel bir alan’ olarak tanımlanıyor. Siber uzaydan gelebilecek saldırılarda siber güvenlik olarak tanımlanıyor. Dünyanın en çok ilgilendiği ve Türkiye’ninde yavaş yavaş bu adımları attığını biliyoruz ve görüyoruz. Peki Türkiye siber güvenlik için ne gibi önlemler alıyor.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 88 no’lu ‘Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı’ eyleminin gerçekleştirme sorumlusu olarak TUBİTAK’a veriliyor. Bu sorumluluk şöyle açıklanıyor:

Siber ortamdaki her türlü tehditleri takip edecek, bu siber güvenlikte ne gibi tedbirler alınabilir onları analiz edecek, riskler ortaya çıkması halinde karşı tedbileri koordine edenilecek bir Bilgisayar Olaylarına Acil Müdahale Merkezi ‘BOME’ Kurulacaktır.

Türkiye’nin bu aldığı önlerler iyi fakat bir Rusya, ABD gibi değil onlar daha tedbirli ve bu durumlara alışıklar. Bu siber güvenlikte attığımız adımlar iyi, Çünkü Siber güvenlik gerçekten önemli bir olay. Size NATO Güvenlik Danışmanının Söylediği Cümleleri yazıyorum

Yakın gelecekte, çıkabilecek büyük bir savaşta ilk mermi internetten alacaktır. Rex Hughes (NATO Güvenlik Danışmanı)

Yani bu durumda anlıyoruz ki Geleceğin Savaş Alanı İNTERNET’dir.

Yorum yapın