Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeleri Merak Ediyor Musunuz?: Sizler de Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri merak ediyorsanız makalemizde bu önemli konu hakkında sizlere sunacağımız bilgilere göz atabilirsiniz. Bilindiği üzere Türkler tarihten günümüze kadar birçok alfabeler kullanmıştır. Bununla birlikte dünya toplumları arasında en fazla alfabeler kullanan Türkler bu önemli özelliği sayesinde de dünya toplumları arasında dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Peki Türklerin tarihten günümüze kadar kullandıkları alfabeler hangileridir? Dilerseniz makalemizin de ana konusu olan bu konumuz hakkında bilgiler sunmaya başlayalım.

İşte Türklerin Tarihten Günümüze Kadar Kullandığı Alfabeler

Göktürk alfabesi: Türklerin tarihte ilk kullandığı alfabelerden biri hiç kuşkusuz ki Göktürk alfabesidir. Göktürk ve Orhun isimleriyle isimlendirilen Göktürk alfabesi toplamda 38 adet harften meydana gelmekte ve sağdan sola doğru yazılmaktadır.
Arap-İslam alfabesi: Türklerin tarihte kullandığı bir başka alfabe ise Arap-İslam alfabesidir. Diğer alfabelere göre öğrenilmesi biraz daha zor olan Arap-İslam alfabesi toplamda 31 ila 38 harften meydana gelmektedir.

Uygur alfabesi: Türklerin kullandığı alfabelerden biri olan Uygur alfabesi Göktürk devletinin parçalanmasından sonra Uygur devleti tarafından kullanılmıştır. Toplamda 18 adet harften meydana gelen Uygur alfabesi de öğreniminin bir hayli zor olduğu alfabelerdendir.
Kiril alfabesi: Türklerin tarihten kullandığı bir başka alfabe ise Kiril alfabesidir. Toplamda 38 harften meydana gelen Kiril alfabesi yine toplamda 11 adet sesli harften ve 27 sessiz harften meydana gelmektedir.
Latin alfabesi: 1928 tarihinden itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlayan Latin alfabesinin en belirgin özelliği diğer alfabelere göre öğreniminin çok daha kolay olmasıdır. Toplamda 8 adet sesli harften meydana gelen Latin alfabesi Türklerin en son kullandığı alfabedir.

Türklerin Günümüzde Kullandığı Latin Alfabesinin Başlıca Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde kullanılan Latin alfabesinin birçok özelliği bulunmaktadır. Latin alfabesinin en belirgin özelliklerinden biri kullanımının ve öğreniminin son derece basit olmasıdır. Bununla birlikte diğer alfabelere göre son derece düzenli bir sistematiğe sahip olmasıdır.

Yorum yapın