Windows’un Bilinmeyen Kısayol Tuşları

Birçok kişi Windows üzerinde önemli kısayol tuşlarını bildiğini sanır. Ancak makalemizde kimsenin bilmediği Windows’un kısayol tuşlarını sizler için listeledik

Windows’un Kısayol Tuşları

Bir makale yazarken, her hangi resmi fotoshoplarken veya kodlama yazarken sizlere lazım olacak birbirinden farklı 200 adet Windows’un kısayol tuşlarını aşağıda bulabilirsiniz. Kısayol tuşlarını inceledikten sonra artık bir Windows uzmanı olacaksınız.

Windows Genel Kısa Yol Tuşları

 • F1 = Yardım
 • F2 = Seçilen programı veya klasörü yeniden adlandır
 • F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar
 • F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir
 • F5 = sayfayı veya önde çalışan programı yeniler
 • F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar
 • F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir
 • ALT + F4 = Çalışan programı kapatır
 • ALT + ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır
 • ALT + Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.
 • ALT + Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir
 • ALT + Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.
 • ALT + TAB = Açık uygulamaları listeler
 • ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner
 • ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner
 • ALT + Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar
 • ALT + Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner
 • CTRL + F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır
 • CTRL + A = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer
 • CTRL + C ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar
 • CTRL + D ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir
 • CTRL + R = Seçili sayfayı yeniler
 • CTRL + V ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır
 • CTRL + X = Seçili öğeyi keser
 • CTRL + Z = Bir işlemi geri alır
 • CTRL + Y = Geri alınan işlemi yeniden yapar
 • CTRL + artı işareti (+) ya da CTRL + eksi işareti () = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır
 • CTRL + Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır
 • CTRL + Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır
 • CTRL + Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır
 • CTRL + Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır
 • CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar
 • CTRL + ALT + TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar
 • CTRL + Ok tuşları + Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer
 • CTRL + Shift + Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer
 • CTRL + ESC = Başlat ekranını açar
 • CTRL + Shift + ESC = Görev Yöneticisi’ni açar
 • CTRL + Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)
 • Shift + F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir
 • Shift + Delete = Seçili öğeyi geri dönüşüm kutusuna yollamadan kalıcı olarak siler

Windows Home Tuşu İle Yapılan Kısayollar

 • Windows tuşu = Başlat menüsünü açar veya kapar
 • Windows tuşu + F1 = Yardım sayfasına gider
 • Windows tuşu + B = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
 • Windows tuşu + C = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + D = Masaüstündeki öğeleri gösterir veya gizler
 • Windows tuşu + E = Dosya Gezgini’ni açar
 • Windows tuşu + F = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + H = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + I = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + K = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + L = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
 • Windows tuşu + M = Açık olan tüm pencereleri küçültür
 • Windows tuşu + P = Yansıtma seçeneklerini sıralar
 • Windows tuşu + R = Çalıştır’ı açar
 • Windows tuşu + S = Başlat menüsünün arama bölümünü açar
 • Windows tuşu + T = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
 • Windows tuşu + U = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar
 • Windows tuşu + V = Kopyalama geçmişini açar
 • Windows tuşu + W = Kalem’i açar
 • Windows tuşu + X = Hızlı Bağlantı menüsünü açar
 • Windows tuşu + Z = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
 • Windows tuşu + virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
 • Windows tuşu + Pause = Sistem özelliklerini gösterir
 • Windows tuşu + CTRL + F = Bilgisayar Bul’u açar
 • Windows tuşu + Shift + M = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
 • Windows tuşu + Numara tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar
 • Windows tuşu + Shift + Sayı tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar
 • Windows tuşu + CTRL + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar
 • Windows tuşu + ALT + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar
 • Windows tuşu + CTRL + Shift + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır
 • Windows tuşu + B = Son kullanılan uygulamaları listeler
 • Windows tuşu + CTRL + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
 • Windows tuşu + Shift + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir
 • Windows tuşu + CTRL + B = Bildirim gönderen uygulamaya geçer
 • Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür
 • Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür
 • Windows tuşu + Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür
 • Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür
 • Windows tuşu + Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür
 • Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır
 • Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür
 • Windows tuşu + Shift + Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu + Shift + Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu + Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)
 • Windows tuşu + CTRL + Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer
 • Windows tuşu + Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar
 • Windows tuşu + bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır
 • Windows tuşu + CTRL + V = Omuza dokunmaları açar
 • Windows tuşu + CTRL + Shift + B = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır
 • Windows tuşu + artı işareti (+) = Büyüteç’i açar
 • Windows tuşu + artı işareti (+) ya da Windows tuşu + eksi işareti () = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar
 • Windows tuşu + ESC = Büyüteç’i kapatır

Windows’un Metro Arayüzü’nde Uygulama Yönetimi Kısayol Tuşları

 • Windows tuşu + nokta işareti (.) = Uygulama yönetim modunu aktif eder
 • Windows tuşu + Sol ok tuşu = Uygulama bölücüsünü sola götürür
 • Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Uygulama bölücüsünü sağa götürür
 • Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Uygulamaları tam ekran yapar
 • Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Uygulamayı kapatır
 • Windows tuşu + ESC = Uygulama yönetimi modunu kapatır

Windows’un Ekran Okuyucusu Kısayol Tuşları

 • Space + Enter = Seçilen öğeyi aktive eder
 • TAB + Ok tuşları = Ekranda gezinir
 • CTRL = Okumayı durdurur
 • Caps Lock + D = Seçilen öğeyi okur
 • Caps Lock + M = Okumayı başlatır
 • Caps Lock + H = Belgeyi okur
 • Caps Lock + V = Cümleyi tekrarlar
 • Caps Lock + W = Pencereyi okur
 • Caps Lock + Page Up + Page Down = Sesin şiddetini artırır ya da azaltır
 • Caps Lock + artı işareti (+) ya da eksi işareti () = Sesin hızını artırır ya da azaltır
 • Caps Lock + Space = Varsayılan işlemi gerçekleştirir
 • Caps Lock + Sol veya sağ ok tuşu = Bir önceki ya da sıradaki öğeye ilerler
 • Caps Lock + F2 = Seçili öğe için komutları sıralar
 • Caps Lock + ESC = Ekran Okuyucusu’nu kapatır

Yardım Ve Destek Kısayol Tuşları

 • F3 = İmleci arama kutucuğuna götürür
 • F10 = Seçenekler menüsünü açar
 • Home = Seçilen konunun en başına döner
 • End = Seçilen konunun en sonuna iner
 • ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki konuyu görüntüler
 • ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki konuyu görüntüler
 • ALT + Home = Yardım ve Destek’in ana sayfasını görüntüler
 • ALT + A = Müşteri destek sayfasını görüntüler
 • ALT + C = İçerikler Tablosu’nu görüntüler
 • ALT + N = Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüler
 • CTRL + F = Mevcut konuda arama yapar
 • CTRL + P = Mevcut konunun çıktısını alır

Uzak Masaüstü Bağlantısı Kısayol Tuşları

 • ALT + Page Up = Uygulamalar içerisinde soldan sağa gezinir
 • ALT + Page Down = Uygulamalar içerisinde sağdan sola gezinir
 • ALT + Insert = Uygulamalar içerisinde başlangıç sıralarına göre gezinir
 • ALT + Home = Başlat ekranını görüntüler
 • CTRL + ALT + Brake = Pencere ve tam ekran görünümleri arasında gezinir
 • CTRL + ALT + End = Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüler
 • CTRL + ALT + Home = Tam ekran görünümünde bağlantı çubuğunu aktive eder
 • ALT + Delete = Sistem menüsünü görüntüler
 • CTRL + ALT + eksi işareti () = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde önde çalışan uygulamanın ekran görüntüsü alır
 • CTRL + ALT + artı işareti (+) = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde tüm ekranın ekran görüntüsünü alır

Listelediğimiz Windows’un kısayol tuşlarını ezberleyerek veya yavaşça pratik yaparak kolayca öğrenebilirsiniz. Bu bilgileri sayesinde Windows’un birçok uygulamasında çalışmalarınızı daha kolay bir şekilde yapabileceksiniz.

Windows’un kısayol tuşları hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilir veya önerilerde bulunabilirsiniz.

Yorum yapın