Yabancı Dil Nasıl Öğrenilir?

Yabancı dil öğrenirken 2 tür amaç bulunur. Birincisi yabancı dil konuşmak ikincisi de yabancı dil okumak ve okuduğunu anlamak ki ikisi gerçekten çok farklı şeylerdir.

Birinci durum ile başlayalım eğer siz gerçekten yabancı dil konuşmak istiyorsanız bunun en etkili yolu o dilin konuşulduğu ülkeye gitmektir. Herhangi bir kurstan aldığınız verimin çok üstünde bir verim alacağınızı temin ederim. Yabancı dil öğretmeni arkadaşlarım da bu konuda benimle hemfikirdir.

Size küçük örneklerden bahsedeyim. Eğitim Fakültesi 4. sınıfta okurken biz staja giderdik. O zamanlar Sakarya iline bağlı Hendek ilçesinde küçük bir köye çıktı stajım, adını bile anımsamıyorum. Ancak köy Abhazlardan oluşan bir köydü. Abhaz ya da Abaza denilen millet Kafkasya’dan Sovyet sürgünü ile Marmara bölgemizdeki çeşitli yerlere yerleşmişler. Bu köyde hizmet ederken ister istemez öğrenciler ile etkileşimden dolayı Abhazca sözcükler öğrenmiştim. Kısa süre hizmet verdiğim için hepsini unuttum ne yazık ki.

Daha sonra 2017 Eylül’ünde Şırnak ili Silopi ilçesine atandım ve burada baskın bir biçimde Kürtçe konuşulmaktaydı. Halkla, öğrenciyle aramızdaki etkileşim neticesinde pek çok kelimeyi öğrendim ve burada daha da kalıcı oldu. Artık konuşulan pek çok şeyi anlayabiliyorum ve kendim de birçok şeyi Kürtçe söyleyebiliyorum. Ancak Kürtçe yazılan bir yazıyı okuduğumda pek de bir şey anlayamam. Yani demem o ki: “bir dili akıcı konuşmak istiyorsanız o dilin konuşulduğu bölgede bir süre geçirmeniz gerekir, en etkili ve kalıcı yol budur.”

Şimdi ikinci duruma geçelim. Yaşadığım çeşitli olaylardan dolayı farklı okullarda çalıştım. Pek çok İngilizce öğretmeni arkadaşım olmasının yanı sıra Anadolu Liselerinde görev yaptığım için Almanca Öğretmeni arkadaşlarım da oldu. Yabancı bir dili okumanın, okuduğunu anlamanın ve yapılan YDS-YÖKDİL gibi sınavlardan başarılı bir puan almanın nasıl mümkün olabileceğini sordum ve hepimiz için uygun bir yanıt buldum.

Not: TOEFL-IELTS gibi sınavların konsepti farklı olduğu için onları yazmadım.

Pek çok İngilizce ve Almanca öğretmeni arkadaşımdan öğrendiğim şudur: “Bir dili öğrenmenin en önemli olayı sözcük bilmektir.” Yani demek istediği eğer gerçekten sözcük dağarcığınızı iyi geliştirebilmiş iseniz. Pek çok şeyi anlar ve yorumlayabilirsiniz. Yabancı dil öğrenirken önce dilbilgisi (gramer) öğrenip sonra sözcük ezberlemek işinizi kolaylaştırmaz. Önce sözcük bilginizi artırmanız en doğrusu olacaktır. Sonra zaten cümle yapısını, kurallarını öğrenebilirsiniz.

Hepimiz anadilimizi böyle öğrendik. Bir İngiliz anne babasına “What is this?” bir Türk “bu ne” diye sorar, bir Kürt “Ev çiye” diye sorar ve ne olduğunu öğrenir. Bir çocuğa “Sen de burada doğdun” diyen bir baba düşünelim çocuk için ilk -de ekinin bağlaç olan de ikinci -de ekinin ismin bulunma hali olan de olmasının bir önemi yoktur bunu daha sonra okulda öğrenir ancak sözcük sözcük anladıklarını aklında tutar. İşte biz de bunun gibi önce sözcükleri (adlar, sıfatlar, eylemler, bağlaçlar, zarflar) öğrenip daha sonra dilbilgisi kurallarına yönelmeliyiz. Bu yabancı dil öğretmeni arkadaşlarımın kişisel tavsiyeleridir. Hepimize başarılar dilerim.

Yorum yapın