Yakıt Nedir Çeşitleri Nelerdir?

Yakıt Nedir? Yakıt hava yani oksijen ile temasa geçtiğinde, ısı çıkaran maddelere denir. Yakıt yemek yapmaktan tutanda, kara, hava, uzay araçlarının kullanılmasında, yani aklınıza gelecek her ortamda kullanılmaktadır. Yanma sonucu sıcaklık üreten maddelerin tümünün ana yapısı karbondan oluşur.

Günümüzde dünya enerjisinin büyük bir bölümü fosil yakıtlardan elde edilir. Fosil yakıtlar milyonlarca yıl önce dünyada yaşamış havan ve bitki kalıntılarından oluşuruz.

Bu yakıtların başını kömür, petrol ve doğalgaz çekmektedir. Ancak fosil yakıtlar sanayi devriminin olmasıyla birlikte günümüze kadar büyük bir şekilde tüketilmiştir. Petrolün 50, kömürün ise 200 yıllık bir rezervi olduğu tahmin edilmektedir. Kısaca bu yakıtlar kısa zaman içerisinde bitecektir. Dünyanın bu kadar çok enerjiye ihtiyaç duyduğu bu zamanlarda, bu yakıtların yerine mutlaka başka tür yakıtlar bulunmalıdır.

Fosil yakıtların hızla erimesi ile, fosil yakıtların yerini yavaş yavaş nükleer santraller almaktadır. Bu tip santrallerde yeni enerji kaynakları yani yakıt çeşitleri oluşturulmaktadır. Ancak şunu da unutmamız gerekir ki, nükleer tesislerin kurulması ve bulundukları yerlerin seçilmesi, çalıştırılması çok titiz yapılmalıdır. Olası bir kazanın milyonlarca insanın hayatına etki yapacağı unutulmamalıdır.

Bunun en büyük örneği 1986 yılında Sovyetler Birliği’nde, Çernobil nükleer tesisinde çıkan yangın gösterilebilir. Kazının sonucunda bulunduğu bölgede binlerce insanın ölmesine sebep olmuş ve milyonlarca insanında bu olaydan hayatını kararmıştır. Etkisi günümüze kadar devam etmiştir. Tesisin zamanında kurulduğu yer tamamen terk edilmiş bir bölge olmuştur. Bu tesisin çekirdeği günümüze kadar hala sönmemiştir. Bu kaza ülkemizden kilometre uzakta olmuş olmasına rağmen, doğu karadeniz bölgesindeki insanları da etkilemiştir.

Günümüzde Yakıt Çeşitleri Nelerdir?

Bu yakıtlar katı, sıvı ve gaz olmak üzeri 3’e ayrılmaktadır.

  • Katı yakıtları örnek olarak, odun, kömür, linyit verilebilir.
  • Sıvı yakıtlar ham petrolün işlenmesi ile ortaya çıkarlar. Bunlara örnek olarak, mazot, benzin, gaz yağını söyleyebiliriz.
  • Gaz yakıtlarda, sıvı yakıtlar gibi petrolün işlenmesi ile ortaya çıkarlar. Gaz yakıtlara LPG ( likit petrol gazı), hidrojen, propan örnek verilebilir.

Not: Metan gazı ve doğalgaz da, gaz yakıtlar olarak kullanılır. Ancak bu gazların petrol ile bir bağı yoktur. Bu gazlar doğada kendiliğinden oluşan gazlardır.

Yorum yapın